Orienteringsmøde om Højris Mølle

24/09/2023, kl. 14:00 - 16:00
Skivum Krat Restauration
Kratvej 10 9240 Nibe

Mere biodiversitet i Højris Mølle
Mange kender nok det fredede Højris Mølle som et flot naturområde med høj biodiversitet. Nu har Danmarks Naturfond endelig fået godkendelse til at gennemføre et projekt, der skal øge biodiversiteten i området endnu mere. Projektet gennemføres som en del af et EU-projekt, Life IP Natureman, som Rebild og Vesthimmerlands kommuner er med i.

Arrangementet afvikles i samarbejde mellem Danmarks Naturfond og DN Rebild og Vesthimmerland samt Rebild og Vesthimmerlands kommuner.

Skivum Krat restauration Kratvej 10 9240 Nibe
Søndag den 24. september 2023 kl. 14.00

Program:
Velkomst, derefter kaffe mv. DN

Velkomsttale Maria Reumert Gerding Danmarks Naturfond

Orientering om projektet, herunder Life IP Natureman programmet
Rebild og Vesthimmerlands kommuner/
Jens Kristian Uhrenholt,
Anja Daubjerg Hansen
Karen Clausager

Helårsgræssende dyr Andreas Lomborg, Dyreholder

Afslutning DN

Efter mødet er der tilbud om en guidet rundtur i Højris Mølle for interesserede.