Bæver Nyt

Senest opdateret 19. februar 2017

Bæverfilm fra Sønderup og Vidkær Å.

Jens Jørgen Kristiansen og hans datter Anitta Kristiansen har samlet en 30 minutters film, med klip fra vildtkamerarer opsat ved både Sønderup og Vidkær Å. På filmen ses også ungerne fra Østerkrat.

Klik på bæveren herunder!

 

Bævertælling i 2017

I forbindelse med bævertællingen i 2017, afvikler vi et offentligt arrangement mandag d. 17. april kl. 10-12.(2. påskedag). Her vil der være mulighed for at se bæverlokaliteter, møde de lokale lodsejere, samt møde vildtkonsulent Ivar Høst og naturvejleder Karin Winther.

Der skal bævertælles i dagende 19.-21. april. Har du interesse i at være med på holdet, så kan naturvejleder Karin Winther kontaktes på mobil 30324939 eller karin@naturekspeditionen.dk.

 

Nyt fra Østerkrat

Første film med 2 bæverunger

Så har vi film af flere unger fra Østerkrat. Se også hvordan ungerne flyder i vandet som en lille badebold. Et sikkert bevis på at det er en unge, da man kun vil kunne se et hovede af en voksen.

Nyt fra Vidkær Å

Det seneste nye fra vores bæverobservationer fra Vidkær å er, at vi tror, at bæveren til højre på nedenstående foto er en unge fra sidste år. Så nu venter vi spændt på, om vi er så heldige at få fotos eller video af unger fra i år.

Bævertælling 2016

Dette års bævertælling blev skudt i gang med offentligt arrangement ved Østerkrat, hvor lodsejerne, Jens Jørgen Kristiansen og Lars Møller guidede rundt og, hvor vildtkonsulent Ivar Høst og naturvejleder Karin Winther, fortalte om bævere og bævertællingen. 97 deltagere deltog med stor interesse og efterfølgende meldte 20 bævertællere sig.

Nogen af bævertællerne til afslutningsmødet efter sidst morgenvagt.

TV2 var med til bævertælling den første aften. Se indslag om bævertællingen HER

Bævertællingsresultat

I år blev der registret bævere 3 gange ved Østerkrat. På de andre lokaliteter ved Lerkenfeld, Borremose og Vidkær, så bævertællerne ingen bævere, men der er stor bæveraktivitet.

På baggrund af observationerne fra årets tælling i hele Danmark har Naturstyrelsen vurderet, at der blev registret 22 forskellige bæverunger fordelt på 15 forskellige familier.

Derudover har vi kendskab til 20 potentielle yngleterritorier (territorier hvor der tidligere er registreret unger eller hvor der er registreret mere end én voksen bæver, men hvor der ikke er registreret unger ved årets tælling) samt 15 områder, hvor der pt. er bæveraktivitet, men hvor antallet af bævere og om der er tale om faste territorier ikke vides på nuværende tidspunkt.

Hvis man som tilfældet er i f.eks. Bayern regner med gennemsnitlige 3,5 bæver pr. territorie kan bæverbestanden i Jylland i 2015 estimeres til 175 individer.

Østerkrat

Voksen bæver i gang med at gnave i et birketræ.

I Østerkrat er der stor aktivitet over flere kilometere i Sønderup å, hvor den gnaver i og fælder træer. Ved bævertællingen så tællerne bæver 3 gange. Østerkrat er et af de steder, hvor vi tror der måske er et par.

Vidkær

Vidkær var det første sted, hvor vi observedere bæveraktivitet for snart fire år siden. Siden er aktiviteten i øget og for første gang fik vi i år to bævere på et vildtkamerafoto. Nu venter vi spændt på om der også er unger i åen.

Bæver, der svømmer foran bæverhule.

Bæverdam, hvor der som følge deraf er opstået en indlandssø, som bæveren bruger når den skal længere ind på land for at finde føde.

Første foto fra Vidkær, hvor det ses at vi har bæverpar og måske unger i Vidkær.

Borremose

I Borremose har vi fundet bæverbo og bæverdæmning. Det er pt. ikke lykkedes os at få gode fotos, men der er livlig aktivitet, så vi forventer snart at kunne vise fotos. Dette er fra bæverboet.

Lerkenfeld

I Lerkenfeld er der observeret aktivitet på en længere strækning, hvor der er bævergnav og også bygget en lille dæmning. pt. har vi ingen fotos af bæver.