Den lille banditfugl

Utroskab i haven…

I fuglenes verden gælder det om at få spredt sine gener videst muligt. Og så gælder alle kneb.

I fugleverdenen er det suverænt hunnerne der har "bukserne på" de bestemmer hvem de vil danne par med. Hannerne må derfor gøre deres ypperste for at komme i betragtning.

Håndværkersex

Gærdesmutte hannen er lidt af en handy mand, hanen synger for fulde skrald for at tiltrække hunnerne, så de kan komme og besigtige hans mesterværker. Gærdesmutten har så stort et organ, at hvis den havde krop som en okse, så ville sangen kunne høres helt til Rom. Gærdesmutten er den anden mindste fugl vi har i Danmark. Den vejer kun 8-13 gram alligevel formår den at fremstille en meget kraftig sang bestående af triller og klare fløjtetoner, der høres året rundt. At den også høres om vinteren skyldes at den også forsvarer sit territorium med sang. Hør sangen her.

Hannen byger flere reder på sit territorium, gerne 4-5 stykker. Er byggerierne i orden accepterer hun et af dem og så står den ellers på håndværkersex den næste tid. I det samme det er overstået og hunnen ligger på deres æg, går han på jagt efter flere hunner, til de resterende reder. Dette flerkoneri foregår i det skjulte, for hvis hunnerne opdager hans utroskab fordufter de med det samme og med god grund, for hannen kan slet ikke overkomme at hjælpe med at brødføde alle de unger. Han vender derfor ofte tilbage til den første hun, og hjælper hende og derved lader de andre hunner i "stikken".

Kendetegn

Gærdesmutten kendes på den lille runde rustbrune krop med oprettet hale. Føden består af diverse insekter, særligt biller, men også edderkopper, så selvom du fodre fugle i haven, så kommer de ikke til foderbrættet.

Den danske bestand af gærdesmutter er stærkt svingende, vintervejret er den mest afgørende faktor for bestandsudviklingen herhjemme. Til gengæld kommer bestanden sig hurtigt, når forholdene er mere favorable, idet gærdesmutten lægger ret mange æg. Der er 400.000 Ynglepar i Danmark.

Vidste du det?

Gærdesmutten er Danmarks næst mindste fugl, efter Fuglekongen og bliver nemt forvekslet med en mus, når den hurtigt bevæger sig rundt mellem grene og blade i tæt buskads.

Fakta

Vingefang: 13-17 cm

Længde: 12 cm

Vægt: 8-13 g

Ynglealder: 1 år

Kuldstørrelse: 6-8 æg

Antal kuld: 1-2

Rugetid: 14-16 dage

Ungetid: 15-18 dage