Grønne Landsbyrum

Forskning i sundhed og natur viser, at det er sundt for mennesker at opholde sig i grønne områder – både for den fysiske, mentale og sociale sundhed. Grønne omgivelser har en stressnedsættende effekt, idet naturen får folk til at slappe af og på den måde få et større mentalt overskud. Grønne områder kan også gavne sociale relationer. Jo mere indbydende folks fysiske omgivelser er, jo hyppigere og længere vil de deltage i rekreative og sociale aktiviteter.

I Vesthimmerland har vi i første omgang ikke udvikle og etablere stresshaver eller udbyde haveterapi, men vi har udviklet seks grønne områder i samarbejde med landsbyerne, ud fra nogen af de samme indretningsteorier som understøtter indretningen af terapihaver.  

De 8 oplevelsesværdier

De 6 Grønne(natur)Rum, som blev etableret i Vesthimmerland, er inspireret af en teori om "de 8 oplevelsesværdier" beskrevet af forskerne i stress og natur, Stigsdotter og Gahn".

 

”Trygt”

I et afgrænset område, er der en bålplads med bord & bænke, der fungerer som samlingssted. I nærheden er der etableret en rislende havekanal eller placeret en træbalje med åkande og evt. fisk. Afgrænsningen omkring samlingsstedet, består af skoven, sø og forskellige hegn af sten, pil og brændestakke.
 

”Vildt”

Forgængelig skov, hvor skovens liv kan nydes fra en hængekøje. Man kan sidde på en træstub / sten, gå på stierne eller ligge i anemonerne og kigge op i himlen.


 ”Artsrigt” 

I staudehaven er der ”mormorblomster”, græsser, krydderurter og evt. grønsager. I dette område findes også bær- og blomsterbuske, som tiltrækker sommerfugle, fugle og insekter.

 

 ”Rummeligt”

I forskellige oaser findes indrettede ”rum” med fodersteder, hvor fugle og dyr kan studeres.

Oplevelsen af livskraftighed og fritvoksende vegetation

 

”Åbent”

Udsigt ud over området, hvor der er gamle slanke træer og en rislende å, der slynger sig

 

”Fredfyldt”

Stilhed og ro ved søen og uforstyrrethed i skovens stille ro.
 

”Folkeligt”

I et afgrænset område er der indrettet en legeplads og evt. en amfi-scene.

 

”Kulturhistorisk”

Byens historie er skildret på plancher rigt illustreret. I foldere fortælles om kulturhistoriske steder inden for gåafstand fra samlingspladsen. 
 

"Trygt, artsrigt og vildt", er de oplevelsesværdier, der er positive værdier i sammenhæng med stress. Derfor vil det være en god idé, først og fremmest at tænke dem ind i et naturrum. Selvom man ikke pr. definition er stresset, så er der nok ingen, som kan sige sig fri for, at der er dage, hvor lunten er kort eller kroppen drænet for energi, og da vil ophold i disse rum understøtte "vågen hvile" og dermed efterfølgende øget energi og overskud.

Den røde tråd

I udarbejdelse af de 6 grønnerum er der en "røde tråd" gennem alle, som alle landsbyer. Landsbyernes natur og historie skulle belyses. Ønsker til mulighed for leg og læring, sundhed og motion samt ro og fordybelse kortlægges og tænkes ind i det videre udviklingsarbejde og senere indretning af naturrummet.  Hvordan hver enkelt landsby så ville udforme naturrummret lokalt, og hvor mange af oplevelsesværdierne, man havde mulighed for, og ønske om at understøtte, skete i et samarbejde mellem de enkelte landsbyer og naturvejleder Karin Winther som var "grøn" kompetence.

Etableringen af Grønne uformelle mødesteder

I etableringen af Grønne Landsbyrum er det vigtigt at tænke flere generationer ind. Tit ses områder indrettet med legepladser for børn og fine parker primært for voksne. Det optimale vil være områder, der inddeles i afgrænsede rum, så børn kan lege uden at forstyrre freden i f.eks. staudehaven, men hvor de stadig kan gå over og se, føle, lugte og smage på blomster og urter. Samtidig kan far og mor være helt trygge ved at sidde i fred i staudehaven, da de ved, at børnene er i det afgrænsede område på legepladsen. Ved at indrette naturrumme for flere generationer får man også et nyt uformelt mødested, hvor nye tiltag i byen kan planlægges og ikke mindst flere har ejerskab og passer på.

Grønne Landsbyrum i Vesthimmerland finde du i:

Gedsted

Vognsild

Fandrup

Østrup

Havbro

Vindblæs 

Inspiraton til hvor der kan søges penge til lignende projekter: Klik Her!

De Grønne Landsbyrum er etableret med projektmidler fra:

 

 

 

              

ARRANGEMENTER

Jul i skoven – 1. advent

02-12-2018 - KL.14:00-16:00
Nissejagt og juleaktiviteter i skoven. …
Se alle arrangementer

TIPS & TRICKS

Tips til en tur ud i naturen

 

Familietur

Naturen er et perfekt sted for flere generationer at mødes om fælles aktiviteter. Find inspiration til natur-ture og aktiviteter

KLIK HER & SE SIDEN

KLIK HER & SE ALLE TIPS OG TRICKS

FRILUFTSGUIDEN

Find ruter til lands og vands på cykel, hest eller gåben i Friluftsguiden eller download Scandinavian Trails, der er en app som med GPS-funktion viser digitale kort med vandre-, kajak-, cykle- og ridestier.

KLIK HER & SE SIDEN