Vælg en side

Grønne Landsbyrum

Forskning i sundhed og natur viser, at det er sundt for mennesker at opholde sig i grønne områder – både for den fysiske, mentale og sociale sundhed. Grønne omgivelser har en stressnedsættende effekt, idet naturen får folk til at slappe af og på den måde få et større mentalt overskud. Grønne områder kan også gavne sociale relationer. Jo mere indbydende folks fysiske omgivelser er, jo hyppigere og længere vil de deltage i rekreative og sociale aktiviteter.

Forundringsbænk

De 6 Grønne(natur)Rum, som er etableret i Vesthimmerland, er inspireret af en teori om “de 8 oplevelsesværdier” beskrevet af forskerne i stress og natur, Stigsdotter og Gahn”. Se også film om “De 8 oplevelsesværdier” her

I Vesthimmerland har vi i første omgang ikke udviklet og etableret stresshaver eller udbyder haveterapi, men vi har udviklet seks grønne områder i samarbejde med landsbyerne, ud fra nogen af de samme indretningsteorier som understøtter indretningen af terapihaver.

“Trygt, artsrigt og vildt”, er de oplevelsesværdier, der er positive værdier i sammenhæng med stress. Derfor vil det være en god idé, først og fremmest at tænke dem ind i et naturrum. Selvom man ikke pr. definition er stresset, så er der nok ingen, som kan sige sig fri for, at der er dage, hvor lunten er kort eller kroppen drænet for energi, og da vil ophold i disse rum understøtte “vågen hvile” og dermed efterfølgende øget energi og overskud.

Den røde tråd

Gennem alle 6 grønnerum i landsbyerne er der en “røde tråd”. Landsbyernes natur og historie skulle belyses. Ønsker til mulighed for leg og læring, sundhed og motion samt ro og fordybelse skulle kortlægges og tænkes ind i det videre udviklingsarbejde og senere indretning af naturrummet.  Hvordan hver enkelt landsby så ville udforme naturrummret lokalt, og hvor mange af oplevelsesværdierne, man havde mulighed for, og ønske om at understøtte, skete i et samarbejde mellem de enkelte landsbyer og naturvejleder Karin Winther som var “grøn” kompetence.

Etableringen af Grønne uformelle mødesteder

I etableringen af Grønne Landsbyrum er det vigtigt at tænke flere generationer ind. Tit ses områder indrettet med legepladser for børn og fine parker primært for voksne. Det optimale vil være områder, der inddeles i afgrænsede rum, så børn kan lege uden at forstyrre freden i f.eks. staudehaven, men hvor de stadig kan gå over og se, føle, lugte og smage på blomster og urter. Samtidig kan far og mor være helt trygge ved at sidde i fred i staudehaven, da de ved, at børnene er i det afgrænsede område på legepladsen. Ved at indrette naturrummet for flere generationer får man også et nyt uformelt mødested, hvor nye tiltag i byen kan planlægges og ikke mindst flere har ejerskab og passer på.

Grønne Landsbyrum i Vesthimmerland finde du i:

Gedsted

Vognsild

Fandrup

Østrup

Havbro

Vindblæs

De Grønne Landsbyrum er etableret med projektmidler fra:

 

Logo skilt over EU-By- Bolig

Logo for Friluftsrådet  Energinetlogo