Vælg en side

Naturen i april

Frøæg må indsamles til studiebrug

Alle frøer og tudser er fredet i Danmark. De voksne dyr må ikke indsamles, forstyrres eller slås ihjel. Visse arter (skrubtudse, butsnudet og grøn frø) er tilladt i meget begrænset omfang at indsamle og kigge på æg og haletudser, men de skal sættes ud igen samme sted som de er fundet.

Johanne aer en skrubtudse

At følge forvandlingen fra æg til frø eller skrubtudse er en stor oplevelse for både store og små. I perioden sidst i marts til midt i april er der gode muligheder for at indsamle æg langs kanten i søer, vandhuller og afvandingskanaler. Da udviklingen fra æg til haletudse til frø er afhængig af temperaturen både i vandet og luften svinger perioden hvor hunnen lægger sine æg, hvis foråret har været meget koldt. Går du ud, morgen og aften, i denne periode vil du se mange padder vandre ned mod søen for at parre sig. Tit ses også, at hannen har fundet en mage og straks klamre sig fast på ryggen af hende, for at være klar til at sprede sin sperm når hun lægger sine mange æg.

frøer parrer sig i vandhul fyldt med frøæg

Har hannen ikke fundet sige en mage på vejen fortsætter han søgningen ved søen. Morgen og aften vil du kunne høre hannerne kvække lystigt, for at tiltrække hunnerne. Efter signede skulle hunnerne vælge den han, som kvækker med den dybeste tone

En håndful frøæg

Frøæg

Frøen lægger sine æg i store plamager hvor æggene er klumpet sammen. I hver klump kan der være mellem 500 – 6000 æg. Hvis klumpen er genemsigtig og klar er det som regel spidssnudet frø. Hvis klumpen er mere grumset og sløret er det som regel butsnudet frø.

Skrubtudseæg

Skrubtudseæg

Skrubtudsen lægger sine æg i lange perlerækker der kan være op til flere meter.

Tegning som viser frøens udvikling

Haletudser

Ca. 10-12 dage efter æggene er lagt i vandkanten er de blevet til haletudser. I det første dage bliver haletudserne i vandkanten, hvor de kan indfanges og observeres.

Omkring starten af børnenes sommerferien kan det vrimle med mini frøer da alle frøerne og tudserne går op på land på samme tid.

Lille frø

Tør du spise en myre?

Se hvordan du nemt og enkelt kan fremstille en ukrudtssmoothie med myrer på næste skovtur.