Naturruter i Jenle og Søttrup Plantage

I Jenle og Søttrup Plantage finder du 2 afmærkede ruter til naturoplevelser.

Skovsti i Jenle
Bålhytten i Jenle

Om ruterne

Den gule rute

På den gule rute kommer du igennem begge plantager bestående af hede, nåle- og løvskove.

Også fortidens menneskeskabte gravhøje kan spottes fra stien.

Jenle og Søttrup Plantage er begge resultater af intensive bestræbelser på at bekæmpe den udbredte sandflugt, som området var præget af, ved hjælp af beplantning.

I begge plantager blev der plantet nåletræer. I de senere år blevet der beplantet med løvtræer og lavet åbne slettearealer som permanente lysninger i skoven.

Downloade formidlingen på skiltene på den gule rute. (ej i webtilgængelig udgave”).

Jenle gulrute skilte

Den blå rute

På den blå rute kommer du igennem hede samt nåle- og løvskove. Her er der rig mulighed for at studere de forskellige planter og dyr, som lever i de forskellige biotoper.

Jenle Plantage er resultatet af intensive bestræbelser på at bekæmpe den udbredte sandflugt, som området var præget af. Plantagen blev plantet til med nåletræer, men i de senere år er der plantet løvtræer og lavet åbne slettearealer som permanente lysninger i skoven.

Download formidlingen på skiltene her (ej webtilgængelig)

Jenle blå rute 1-9

Faciliteter ved ruterne

Begge ruter er tilknyttet flere p-pladser, ligesom du kommer forbi bålhytter og naturbase i Jenle, hvor der er shelters, toilet og vand.

Tæt ved naturbasen i Jenle finder du også en rollatorvenlig sti.

Find ruterne i Stiguide Himmerland

Du finder naturruterne i vores app Stiguide Himmerland.

Læs mere om app’en og hvordan du downloader den her.