Vandforsøg ved Navnsø

Navnsø

Søen Navnsø, som også er en badesø, er en af Danmarks reneste omgivet af eng og lynghede. Søen og dens omgivelser med i alt 100 ha er fredet og ligger i dele af De Himmerlandske Heder, som til langt op i forrige århundrede dækkede store dele af det nordvestlige Himmerland.

Søen har sandbund, lav dybde og klart, næringsfattigt vand og kaldes en lobelia sø efter de planter, som vokser på bunden. Rundt om hele søen er der etableret en gangsti som flittigt benyttes af lystfiskere, badegæster og naturvandrere.

The lake Navnsø, which is also a nice place for a swim, is one of the cleanest lakes in Denmark and surrounded by meadow and heath. The lake and its surrounding area (a total of 100 ha) is preserved and part of the moors of Himmerland, which covered a large part of northwestern Himmerland far into the 20th Century. The lake has a sandy floor, low depth and clear, poor water and is a so-called lobelia lake, named after the plants that grow on the floor of the lake. Around the lake a path has been established which is frequently used by anglers, swimmers and hikers.