Vælg en side
Vandforsøg ved Navnsø

Navnsø

Søen Navnsø, som også er en badesø, er en af Danmarks reneste omgivet af eng og lynghede. Søen og dens omgivelser med i alt 100 ha er fredet og ligger i dele af De Himmerlandske Heder, som til langt op i forrige århundrede dækkede store dele af det nordvestlige Himmerland.

Søen har sandbund, lav dybde og klart, næringsfattigt vand og kaldes en lobelia sø efter de planter, som vokser på bunden. Rundt om hele søen er der etableret en gangsti som flittigt benyttes af lystfiskere, badegæster og naturvandrere.