Udeskole

Et besøg på en naturbase kan give både oplevelser, udfordringer, sved på panden og faglighed ind under huden. Naturundervisningsrummet giver en variation af oplevelser, hvor det skiftende klima, årstiderne, de naturlige omgivelser, hver gang er en ny undervisningskulisse.

På naturbaserne findes undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i leg og læring på og omkring naturbasen.

Til besøg på naturbaserne er det muligt at booke naturvejleder Karin Winther. karin@naturekspeditionen.dk eller mobil 30324939