Vælg en side

Skoletjeneste

​Naturskole

Et besøg på en naturbase kan give både oplevelser, udfordringer, sved på panden og faglighed ind under huden. Udeundervisningen er for børn både i dagtilbud og skoler. Udeundervisning er vigtig, fordi børnene lærer mere, når de selv kommer ud og får jord under neglene og mærker virkeligheden på egen krop. Naturundervisningsrummet giver en variation af oplevelser, hvor det skiftende klima, årstiderne, de naturlige omgivelser, hver gang er en ny undervisningskulisse.

Naturekspeditionens naturskoletilbud findes i Kulturnøgle.

Kulturnøgle Vesthimmerland indeholder tilbud til alle aldre samt inden for en lang række forskellige fag og emner. Alle institutionerne tilbyder skræddersyede forløb så der etableres en bro mellem undervisningsområdet og kommunens natur- og kulturaktører.

Kulturnøglen