Uhrehøje

Uhrehøje

Området hvor Uhrehøje ligger, er præget af både istidens randmoræne landskab og sandfygning fra de sandede smeltevandsaflejringer. I dag er området beplantet med store træer, så det kan være svært at se hvor kuperet skoven er, men flere steder på vandrestierne kan man fornemme tidligere tiders naturkræfter og se det kuperede terræn.

Da isen trak sig tilbage, brækkede der også her store blokke af isen, som sidenhen blev dækket af smeltevandsaflejringer. Her lå de nedfrosset inden temperaturstigningen formåede at smelte dem. Det er bl.a. Tandrup sø, der er et dødishul, et eksempel på.

The area where Uhrehøj is located is marked by both the lateral moraine from the Ice Age and sand drifts from the sandy melt water deposits. Today, the area is planted with large trees which makes it difficult to see just how hilly the forest is. However, in some spots on the hiking trails you can get sense of how forceful that nature was and see the hilly terrain.
When the ice retreated, large blocks of the ice broke off here as well and over time it was covered by melt water deposits. Here, they were frozen until the temperature rose and melted it. An example hereof is Tandrup lake which is a kettle hole.

In Uhrehøj Plantation You can also find 20 preserved burial mounds. One of them, Uhrehøj, is 50 meters above sea level and has a fantastic view of Himmerland and the Limfjord.

I Uhrehøj Plantage findes 20 fredede gravhøje. Fra gravhøjen Uhrehøj ca. 50 meter over havet er der en fantastisk udsigt over Himmerland og Limfjorden.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Uhrehøje Plantage
Naturbasen i Uhrehøje
Naturruter i Uhrehøje Plantage
Kukkelurekasser i Uhrehøje
Natugler i Uhrehøje
Familien Tindahls oplevelser i Uhrehøje