Dobbeltkajak ved Vilstedsø

Vilsted Sø

Historien om Vilsted Sø rækker tilbage til den oprindelige skabelse i forlængelse af stenalderen, hvor en fjordarm trak sig tilbage til Limfjorden og efterlod sig lave områder, hvor Vilsted Sø og Sønder Sø opstod.

Vilsted Sø forsvandt etapevis ved afvanding af området gennem knap 100 år, startende i 1869. Det sidste af søen forsvandt i perioden 1952-1956. Kun 30 år efter, at søens sidste vand forsvandt, begyndte drømmene om at få søen tilbage. Denne drøm er nu gået i opfyldelse, og Vilsted Sø er i dag med sine 450 ha Nordjyllands største sø – og et område med et unikt plante- og dyreliv.

The history of Vilsted Lake can be traced back to the original creation after the Stone Age when a part of the fjord drew back to the Limfjord and left behind low lying areas where Vilsted lake and Sønder Sø (lake) appeared. During a period of nearly 100 years from 1869 Vilsted Lake disappeared more and more due to drainage. The last part of the lake disappeared in the period between 1952 and 1956 When the discharge from Bjørnsholm Å was regulated. A mere 30 years after the last water disappeared from the lake people started dreaming about having the lake back. This dream has now come true. And today, Vilsted Lake is the largest lake in Northern Jutland, 450 ha, and an area with a unique plant- and wildlife.