Det Grønne landsbyrum i Vognsild

er placeret ved byens sø

Beboerforeningen har på baggrund af mange rigtigt gode ideer fra bålfredagen i september udarbejdet en plan for en fornyelse af arealet ved søen i Vognsild.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Beboerforeningen i Vognsild fik for nogle år tilbage foræret arealet ved søen af Ella og Sigurd Hansen, og det har siden været et udflugtsmål for både egnens indbyggere samt børn fra Vestrup Skole og Børnehave.

Projektet er realiseret takket være støtte fra projekt Grønne Landsbyrum i Vesthimmerlands Kommune, støtte fra Friluftsrådet, støtte fra Grønne Partnerskaber samt støtte fra Østrup Fonden.

Med venlig hilsen

Vognsild og omegns Beboerforening

Anna Dorte Nørgaard

Tlf: 28598617

Mail: annadortenorgaard@gmail.com

De Grønne Landsbyrum er etableret med projektmidler fra: