Aggersborg

Aggersborg

Vikingeborgen Aggersborg er den største af 5 ringborge fra vikingetiden. Den er smukt beliggende med en storslået udsigt til Løgstør og over Aggersund. Under borgen ligger en germansk jernalderlandsby, mens selve borgeren sandsynligvis er fra omkring år 980, da Harald Blåtand og Svend Tveskæg regerede landet.

Aggersborg beliggenhed var oprindelig optimal, da Limfjorden på borgens tid var åben for sejlads i begge ender. Desuden lå Aggersborg ved en af hærvejens tre passager over Limfjorden. Det var altså en usædvanlig god strategisk placering i et trafikknudepunkt.

The Viking Castle Aggersborg is the largest of the five castles discovered from the Viking Age. It is located beautifully with a spectacular view of Løgstør and Aggersund.
A Germanic Iron Age village is located under the castle, but the castle itself is from around 980 AD when Harald Blåtand and Svend Tveskæg ruled Denmark.
At the time the location of Aggersborg was ideal since the Limfjord could be exited at both ends. Moreover, Aggersborg was located by one of the “Ox route`s” three crossings of the Limfjord. Therefore, the location was extremely valuable strategically in a center of traffic.

Today, the ramparts have been reconstructed and with a diameter of 240 meters they illustrate how impressive the castle has been. In a small exhibition you find wall sheets and three-dimensional illustrations that describe the castle as it was in its glory days.

 

I dag illustrerer de rekonstruerede volde med en diameter på 240 m, hvilket imponerende anlæg borgen har været, og i en lille udstilling kan du på plancher og tredimensionelle illustrationer se beskrivelser af borgen, som den var i sine velmagtsdage.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Shelterpladsen ved Aggersundbroen