Skove og plantager i Vesthimmerland

Få overblik over de skove og plantager, du finder i Vesthimmerland

Skovsti i Søttrup Plantage

Jenle og Søttrup Plantage

I Jenle og Søttrup Plantage finder du 2 afmærkede vandreruter, en naturbase og en blanding af løv- og nåleskov.

Læs mere om Jenle og Søttrup Plantage

Shelterpladsen i Myrhøj

Myrhøj Plantage

I Myrhøj Plantage finder du en afmærket vandrerute, ligesom du kan nyde det smukke landsskab, der blev dannet i den seneste istid.

Læs mere om Myrhøj Plantage

Uhrehøje

Uhrehøje Plantage

I Uhrehøje Plantage finder du en naturbase, 4 afmærkede vandreruter, en række gravhøje og et alsidigt landskab, som blev dannet i den seneste istid.

Læs mere om Uhrehøje Plantage

Billede fra Skivumkrat

Skivum Nørrekrat

På begge sider af Sønderup Å, finder du Skivum Nørrekrat. 

Læs mere om Skivum Nørrekrat

Skovens regler

Skovens færdselsregler

I offentlige skove må du færdes døgnet rundt – både på veje og stier, men også i selve skovbunden. I private skove må du færdes fra solopgang til solnedgang, og her skal du færdes af de anlagte veje og stier.

Skovens overnatningsregler

I offentlige skove må du overnatte i:

  • shelter
  • hængkøje
  • bivibag
  • bivuak
  • under åben himmel

Skovens indsamlingsregler

Som hovedregel må du indsamle overalt i offentlige skoven. I private skove må du kun tage det med, som du kan nå fra vej og sti.

Svampe, bær og frugter

Du må samle bær og frugt til privat brug i et begrænset omfang overalt i offentlige skove og naturområde. Som tommelfingerregel må du samle så meget, at det kan være i en bærepose eller hat.

Grene, kviste og løv

I offentligt ejede skove må du:

  • samle grene, kviste og løv, som ligger på skovbunden.
  • klippe grene og kviste af løvtræer, der er over 10 m. høje
  • klippe grene og kviste af væltede træer

Ovenstående regler gælder ikke i privatejede skove eller i bevoksninger, hvor der dyrkes pyntegrønt.

Kogler, mos og lav

Du må i begrænset omfang samle kogler, mos og lav i offentlige skove..