Begivenheder

De Vilde Blomsters Dag

De Vilde Blomsters Dag

De Vilde Blomsters Dag

16/06/2024, kl. 13:00 - 15:00
Mød os ved:
Udsigten 2, 9670 Løgstør

Traditionen tro afholder Vesthimmerlands Kommune arrangement på De Vilde blomsters Dag, hvor vi kan få lejlighed til at vise noget af kommunens mest unikke natur frem.

I 2024 går turen til Løgstør, hvor vi skal se på de vilde blomster, som vokser langs kanalstien.

Vi kommer forbi naturtyperne kalkoverdrev, surt overdrev og strandeng, og vi får chance for at møde arter fra den allerøverste hylde indenfor botanikkens verden. Vi håber eksempelvis på at kunne fremvise sjældne arter som sumphullæbe, purpur gøgeurt (vilde orkidéer), blodrød storkenæb, dunet vejbred og bakketidsel. Derudover kigger vi på nogle af de mere almindelige arter, som også kan findes i grøftekanter og på græsplænen hjemme i haven. Vi ser også på nogle af de menneskeskabte udfordringer, naturen skal kæmpe imod, for at opnå en god naturtilstand, hvor mange arter kan vokse side om side.

Turledere: Biolog Susan Hangstrup og naturvejleder Karin Winther

 

Nataktive dyr og mennesker i skoven

Nataktive dyr og mennesker i skoven

Nataktive dyr og mennesker i skoven

07/09/2024, kl. 20.00-23.00
Naturbasen i Aars Skov
Svenstrupvej 7 Aars

Naturen holder ikke lukket om natten. Har du lyst til at se, hvad der sker, når mørket falder på, så find din lommelygte frem og kom med på jagt efter nattens øjne fra nataktive dyr i skoven. Du kan også fremstille din egen lyslokker, så du kan se skovens flyvende nataktive insekter. Vi medbringer batdetektorer så vi kan blive meget klogere på hvilke flagermus, der lever i skoven.

Efterfølgende er der mulighed for at bage pandekager og hygge omkring bålet.

Denne aften har du også mulighed for at se forskellige overnatningsmodeller, samt høre om reglerne vedr. overnatning på kommunale og statsejede arealer. Vil du gerne overnatte så er det også muligt, hvis du selv medbringer hængekøje, telt, bivibag eller materialer til en ”byg-selv” bivuak.

Arrangør: Naturvejlederne Lars Wachmann, Naturstyrelsen og Karin Winther, Naturekspeditionen Vesthimmerlands Kommune.