Vælg en side

Sund i naturen

Sammen med 10 fokuskommuner arbejder Friluftsrådet på at integrere friluftsliv i kommunernes indsatser for sundhedsfremme og rehabilitering – blandt andet ved at bygge bro mellem kommuner og foreninger. Vesthimmerlands Kommune er en af de 10 fokuskommuner.

Bakker på Louns

Projekt Sund i Naturen sætter fokus på aktiviteter og initiativer, der booster sundheden på både det fysiske, mentale og sociale plan. Naturen ligger lige uden for hoveddøren og er en billig platform for en bred vifte af aktiviteter med helt forskellig intensitet. Her kan alle være med på deres eget niveau –  uanset om det drejer sig om at få pulsen op, skabe fællesskaber eller finde ro og fordybelse.

Sund i Naturen skaber og samler tilbud og aktiviteter, der henvender sig til målgrupper, der ikke nødvendigvis tænker naturen og aktiviteter i naturen ind i deres hverdag og behandling. Der er fire målgrupper i projektet:

  • Ensomme ældre
  • Børn med særlige behov (såsom overvægt, sociale eller psykiske udfordringer)
  • Kronisk syge voksne
  • Voksne med stress, angst og depression.  

Good practice og brobygning

Friluftsrådet vil med projektet Sund i Naturen øge fokus på, hvordan naturglæden og friluftslivet bliver en del af løsningen i kommunernes eller andre aktørers tilbud til målgrupperne. Målet med projektet er at skabe et systematisk overblik over gode projekter, aktiviteter og initiativer i naturen.

Læs mere om projektet HER