Vælg en side

Danmarks Vildeste Kommune

Sammen og hver for sig bliver Vesthimmerland blandt Danmarks vildeste kommuner.

Blomster i en grøftekant
En bunke med kvas giver en artsrig have.

Sådan udfolder vildskaben sig i Vesthimmerland

Vesthimmerland er en blandt 10 nordjyske kommuner, der sammen med Business Region North deltager i Natur på Tværs af Nordjylland. Sammen vil vi fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

I forbindelse med Natur på Tværs, har vi fået udarbejdet en DCE rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Rapporten belyser, hvor vi har større arealer med kvalitetsnatur i Nordjylland og hvor der er størst muligt potentiale for vild natur.

På plads 10 er der et areal i Vesthimmerland ved Trend/ Hyllebjerg med ådale, kyststrækning, hede, skov og bakker mm. Et område med den Kongelige Jagthytte, Ertebølle Hoved med Unesco potentiale, Vitskøl Kloster med TAMU undervisning, Livø med vild Natur og økologisk forsøgslandbrug, store sommerhusområder med vildhavepotentiale og naturgenopretnings området ved Vilsted Sø med store rekreative interesser.

I dette område vil Vesthimmerlands Kommune tage sit afsæt i konkurrencen, bremse tabet af biodiversitet og i tæt samarbejde med lokalbefolkning, interesseorganisationer, lodsejere, virksomheder m.fl. starte en række pilotprojekter, der som ringe i vandet skal sprede sig fra det udvalgte startområde, videre ud i kommunen og videre over kommunegrænserne til nabokommunerne i samarbejdet med Natur på Tværs.

Lancet vejbred

Ugens art

Når vi lader naturen være vild, giver det plads til mere nøjsomme arter, som er vigtigt for biodiversiteten. Hver uge sætter vi fokus på en ny art.

Følg med i ugens art