Danmarks Vildeste Kommune

Sammen og hver for sig bliver Vesthimmerland blandt Danmarks vildeste kommuner.

Blomster i en grøftekant
En bunke med kvas giver en artsrig have.

Sådan udfolder vildskaben sig i Vesthimmerland

Vesthimmerland er en blandt 10 nordjyske kommuner, der sammen med Business Region North deltager i Natur på Tværs af Nordjylland. Sammen vil vi fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

I forbindelse med Natur på Tværs, har vi fået udarbejdet en DCE rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Rapporten belyser, hvor vi har større arealer med kvalitetsnatur i Nordjylland og hvor der er størst muligt potentiale for vild natur.

På plads 10 er der et areal i Vesthimmerland ved Trend/ Hyllebjerg med ådale, kyststrækning, hede, skov og bakker mm. Et område med den Kongelige Jagthytte, Ertebølle Hoved med Unesco potentiale, Vitskøl Kloster med TAMU undervisning, Livø med vild Natur og økologisk forsøgslandbrug, store sommerhusområder med vildhavepotentiale og naturgenopretnings området ved Vilsted Sø med store rekreative interesser.

I dette område vil Vesthimmerlands Kommune tage sit afsæt i konkurrencen, bremse tabet af biodiversitet og i tæt samarbejde med lokalbefolkning, interesseorganisationer, lodsejere, virksomheder m.fl. starte en række pilotprojekter, der som ringe i vandet skal sprede sig fra det udvalgte startområde, videre ud i kommunen og videre over kommunegrænserne til nabokommunerne i samarbejdet med Natur på Tværs.

Igangværende projekter i Vesthimmerland

Eng ved Halkær

Helhedsplan for Halkær Ådal

I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi at udarbejde en samlet helhedsplan for Halkær Ådal til glæde og gavn for borgerne, klimaet, naturen, miljøet og landbruget.
 
Danmarks Vildeste Kommunes logo

Danmarks Vildeste Kommune

Danmarks Vildeste Kommune er et nationalt projekt, hvor 92 ud af 98 danske kommuner deltager.

Bliv klogere på projektet

Korn-valmue

Støjvolde skal skabe biodiversitet

Langs den nye omfartsvej syd om Aars er der opført og opføres der stadig støjvolde. Støjvoldene skal være med til at skabe biodiversitet

Læs mere om projektet

Klimaplan logo

Et grønnere Vesthimmerland

I Vesthimmerlands Kommune er vi i gang med at udarbejde en klimaplan, der skal sikre, at Vesthimmerland er klimaneutral senest i 2050 – og gerne før. Med andre ord skal vi skabe et grønnere Vesthimmerland. En del af dette arbejde indebefatter at skabe en vildere kommune.

Læs om vores klimaindsats

Bliv klogere på vildskaben

Stregbredpande (Thymelicus lineola).

Ugens art

Når vi lader naturen være vild, giver det plads til mere nøjsomme arter, som er vigtigt for biodiversiteten. Hver uge sætter vi fokus på en ny art, som du kan møde i den danske natur, og som er vigtig for biodiversiteten.

Følg med i ugens art

Kolort

Lort giver liv

Selvom det kan være irriterende at træde i en lort, når du er på tur i det fri, er lort livsnødvendig. Lort fra store planteædere indeholder nemlig en hel verden af liv – og er dermed vigtig for biodiversiteten.

Bliv klogere på, hvordan lort giver liv til dyre- og billeliv

naturvejleder på juletur

Danmarks (måske) VILDESTE julekalender 2021

Følg med i Danmarks Vildeste julekalender, hvor du hver dag bliver klogere på vild natur. Bag lågerne gemmer der sig nemlig 24 fantastiske fortællinger om alt fra padder til præstebiller. Bag julekalenderen står Miljøministeriet.

Følg med i julekalenderen

Udfold vildskaben i din egen have

vilde blomster

Skab en artsrig have

Insekterne har altafgørende betydning for biodiversiteten, men desværre er de ved at forsvinde over alt i Europa. Vil du gerne gøre noget godt for både insekterne og vores klima, skal du lade din have gro vildt.

Se, hvordan du skaber en artsrig have

frø fra blåhat

Indsaml frø fra vilde arter

For at sikre næste års generations planter, producerer planterne store mængder frø i naturen, da mange går til spilde. Indsaml frøene og så dem i din have.

Bliv klogere på indsamling af frø

Lukket sommerfugl på blomst

Hjælp insekterne

Bliv klogere på hvorfor insekternes tilstedeværelse i naturen er faldende over alt i Europa, og hvad du kan gøre for at hjælpe insekterne tilbage.

Hjælp insekterne

Insekthoteller lavet i vinkasser

Byg dit eget insekthotel

Vil du gerne have flere insekter og fugle i din have, og samtidig gøre noget godt for biodiversiteten? Så byg dit eget insekthotel.

Se, hvordan du bygger et insekthotel

Insektterasse

Stress af i den vilde natur 

Vidste du, at områder med bl.a. artsrig og vild natur  er de mest givende områder, hvis du skal nedbringe dit stressniveau? Skal du indrette et område i din have,  kan det derfor være en god idé at tænke den vilde og artsrige natur.

Læs mere om, hvordan du kan stresse af med vild natur

Vilde børn og unge

Naturekspeditionen er klar til Folkemøde for Unge

Folkemøde for Unge

Til årets Folkemøde for Unge havde vi i Naturekspeditionen en workshop, hvor vi gjorde de unge i Vesthimmerland klogere på vild natur og arbejdet med Danmarks Vildeste Kommune.

Læs om vores deltagelse

krible krable tasker

Tag på krible krable tur

Via små skilte med myrer skal ungerne følge myregange rundt til små naturrum, hvor der er opsat bord/bænkesæt med naturformidling på bordene i miniformat.

Læs om krible krable turen