Vælg en side

Naturekspeditionen.dk

Friluftsliv og naturaktiviteter er populære på tværs af alder og køn og Vesthimmerlands Kommune har med Naturekspeditionen.dk udviklet et naturformidlingstilbud, der er kendt både i og uden for kommunen.

Naturekspeditionen udvikler tilbud og afvikler arrangementer i naturen fordi:
Naturen påvirker borgenes sundhed og livskvalitet, idet gode muligheder for friluftsliv, f.eks. naturbaser og stier, samt adgang til naturområder, øger borgernes trivsel og sundhed.
Skoler og institutioner har brug for gode områder og faciliteter i naturen, og øget bevægelse og motorisk udvikling sætter fokus på andre kompetencer hos eleverne end de boglige.
Grønne områder og smuk natur er en vigtig faktor for valg af bosted for mange danskere, idet adgangen til rekreative områder er (efter jobmuligheder) den næst vigtigste faktor i danskernes valg af bosætningskommune.
Turister går efter spændende faciliteter, formidling af natur og mulighed for attraktive naturoplevelser.

Medarbejdere

Naturekspeditionen består af 2 medarbejdere, som tilsammen bruger ca. 1,4 årsværk på opgaverne.

Naturvejleder Karin Winther har ”opfundet” Naturekspeditionskonceptet, som hun siden 2005 løbende har udviklet til flere og flere brugergrupper.

Kåret som årets naturformidler på Naturmødet 2018

Karin modtog mange nomineringer, som hver især beskrev de mange projekter, som hun har gang i, hendes fantastiske arrangement og energi. Samtidig har der været stor fokus på, hvor mange Karin har hjulpet gennem sit arbejde i naturen. I indstillingerne skrev folk bl.a.:

Karin står for et utal af spændende og lærerige arrangementer på Naturbaserne-tiltag, som gør såvel børn som voksne klogere på naturen ved at tage os med ud.

Karin Winther
Anette Ervolder

Naturmedarbejder Anette Ervolder er hovedansvarlig for at Karin overhovedet kan formidle, for det er hende, der holder styr på alt det administrative og praktiske arbejde, der ligger bag naturformidlingsarrangementerne.

Ofte deltager Anette også ved arrangementerne som praktisk medhjælper.