Stress af i naturen

Der er nok ingen, der kan sige sig fri for at have dage, hvor lunten er kort eller kroppen er drænet for energi. I naturen kan du stresse af, hvis du omgiver dig med de rigtige oplevelsesværdier.

De 8 oplevelsesværdier

Forskning viser, at kvaliteter i naturen kan kategoriseres i 8 oplevelsesværdier, som vi mennesker oplever gennem forskellige sansninger – altså via f.eks. syn, hørelse, lugt og bevægelse. Oplevelsesværdierne tilfredsstiller forskellige behov, som er med til at give en bestemt udendørsoplevelse.

 

3 generationer nyder forrundringsbænken

Fredfyldt

Oplevelsesværdien ”fredfyldt” består af en række naturkvaliteter, der alle handler om at være i et uforstyrret miljø. Det vil sige:

  • Ikke alt for mange mennesker
  • Ingen støj eller affald
  • Ingen forskrækkelser

Et fredsfyldt sted kan sammenlignes med et sikkert tilflugtssted eller et næsten helligt sted, hvor man føler fred.

Insektterasse

Rumligt

Oplevelsesværdien ”rumligt” har som vigtigste naturkvalitet, at det grønne område opleves udstrakt og sammenhængende, uden distraktioner, der forstyrre oplevelsen. Det skal have en vis udstrækning, så det ikke brydes op af for mange veje eller stier.

Her findes forskellige oaser med fodersteder, hvor fugle og dyr kan studeres. Du vil her opleve livskraftighed og fritvoksende vegetation.

Børn som leger i bladende i skoven

Fristedet

Oplevelsesværdien ”fristedet” har som vigtigste naturkvalitet, at der er mange buske. Derefter følger naturkvaliteter, der handler om børn og leg; at der er dyr, som børn og voksne gerne må fodre, og at der er legeredskaber – men også at se på andre, der leger eller er aktive.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at føle sig tryg. Det ved at være i et afskærmet og beskyttet område med mange buske og høj vegetation omkring.

Åben sommerfugl på blomst

Artsrigt

Oplevelsesværdien ”artsrig” handler om vigtigheden af at opleve mange arter: fugle, sommerfugle, blomster, bær og lignende. I dette område finder du bl.a. bær- og blomsterbuske, som tiltrækker sommerfugle, fugle og insekter, men også mange naturligt forekommende planter.

Billede af Vild natur

Vildt

Oplevelsesværdien ”vildt” kan tolkes som en oplevelse, der omfatter iboende kraft og styrke. Det er ”hulter til bulter”-natur, som er vild og urørt – på naturen egne præmisser.

Det kan være forgængelig skov med bakket terræn, hvor man føler sig tryg, og hvor hovedet ikke kommer i tanke om, at der skal ryddes op eller ændres noget.

Forfatterbænk på Louns

Kulturhistorisk

Oplevelsesværdien ”kulturhistorisk” er grønne områder udsmykket med en kerne af menneskelig kultur. Et område, der er både natur- og kulturpræget.

Begge oplevelser er dragende, og begge oplevelser er knyttet til historie, myter og menneskers levevilkår.

Hygge omkring bål i Jenle

Underholdning og service

Oplevelsesværdien “underholdning og service” fortolkes i retning af, at du som besøgende nærmest er som en inviteret gæst, fordi du kan, spise og drikke, se underholdning og betragte andre mennesker.

Alt er forberedt, så du ikke behøver at anstrenge dig. Her er der også gode stier, toiletter, bænke og lignende.

Legepladsen i Gedsted

Fælled

Oplevelsesværdien ”Fælled” indeholder grønne områder med velklippede græsflader. Her skal der være mulighed for at få overblik eller udsigt over omgivelserne.

Stress af i Vesthimmerland

Forskning har vist, at områder, der har oplevelsesværdierne ”artsrigt”, ”vildt” og ”fristeder” – samt hvor der er lidt eller slet ingen tilstedeværelse af underholdning og service – er de mest givende områder, hvis du skal nedbringe dit stressniveau (Kilde: Helseskoven Octovia).

Skal du indrette et område i din have, eller vil du ud at slappe af i naturen, kan det derfor være en god idé at tænke de 3 oplevelsesværdier ind – også selvom du ikke pr. definition er stresset. Opholder du dig i sådanne naturrum, vil du kunne gå derfra med øget energi og overskud.

I Vesthimmerland har vi 6 naturrum, som er indrettet efter de 8 oplevelsesværdier. Besøg dem, hvis du har brug for at stresse af i naturen.

Her finder du de 6 naturrum