Vælg en side

Stress – Den nye folkesygdom

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er stress i gang med at udvikle sig til den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden. I Vesthimmerlands Kommune har vi også borgere med et højt stressniveau. Der er større andel kvinder end mænd, der oplever at have et højt stressniveau (27,7 % af kvinderne og 16,6 % af mændene). Særligt de unge kvinder oplever at have et højt stressniveau. Bl.a. føler en tredjedel af kvinder i gruppen 16-24 år (33,7) sig stressede. (Sundhedsprofil for Vesthimmerland 2017)

Vidkær år

Mennesker spejler sig i naturen. Døde træer giver ikke en dårlig oplevelse, da man bliver styrket af at naturen rummer planter og træer, der ikke er helt raske, præcis som vi gerne vil rummes.

Men, hvad er stress?

Stress er en livsnødvendig reaktion, som indtræder når et menneskes overlevelse eller sundhed er truet. I sådanne situationer frigør kroppen hormonerne kortisol og adrenalin, som gør mennesket vågen. Stress er en overaktivitet i det sympatiske nervesystem som gør klar til kamp eller flugt.

Efter en tid med længerevarende stressbelastning har mennesket imidlertid behov for at hvile. Og da er søvn ikke nok, har man også behov for mental hvile i vågen tilstand, såkaldt restoration. Flere forskere mener at vågen hvile kan opnås i natur med bestemt indhold.

Stressnedsættende natur

Forskning i sundhed og natur viser, at det er sundt for mennesker at opholde sig i grønne områder – både for den fysiske, mentale og sociale sundhed. Grønne omgivelser har en stressnedsættende effekt, idet naturen får folk til at slappe af og på den måde få et større mentalt overskud.

Præferencer for bestemte oplevelsesværdier

Flere internationale forskningsstudier viser at oplevede kvaliteter i naturen/haver kan kategoriseres i 8 oplevelsesværdier. Disse opleves hos mennesket gennem mange forskellige sansninger opfanget via syn, hørelse, lugt, bevægelse mv. Endvidere viser studier at hver oplevelsesværdi tilfredsstiller specielle behov. Man kan således tale om at typer af behov og typer af oplevelsesværdier er forbundet med hinanden, og giver en bestemt udendørsoplevelse.

De 8 oplevelsesværdier

En af de mest refererede klassificeringer af oplevelsesværdierne kaldes de otte basiskarakterer og er udviklet af Professor Patrik Grahn i samarbejde med Landskabsarkitekt Ann-Margreth Bärring-Berggren og Lektor Ulrika K Stigsdotter. De 6 Grønne(natur)Rum, som blev etableret i Vesthimmerland, er inspireret af en teori om “de 8 oplevelsesværdier” beskrevet af forskerne i stress og natur, Stigsdotter og Gahn”. Se også film om “De 8 oplevelsesværdier” her

”Fredfyldt”

3 generationer nyder forrundringsbænken

Oplevelsesværdien “Fredfyldt” består af en række naturkvaliteter, der alle handler om at være i et uforstyrret miljø: stille og fredligt, ikke alt for mange mennesker, ingen støj eller affald. det er vigtigt ikke at blive forskrækket af f.eks. cyklister. Det tolkes som et sikkert tilflugtssted, et næsten helligt sted, hvor man føler fred. Stilhed og ro ved søen og uforstyrrethed i skovens stille ro.

”Rumligt”

insektterrasse

Oplevelsesværdien “Rumligt” har som vigtigste naturkvalitet, at det grønne område opleves udstrakt og sammenhængende, uden distraktioner, der forstyrrer opleveIsen. Det skal have en vis udstrækning, sådan at det ikke brydes op af for mange veje eller stier. Her findes forskellige oaser/ indrettede ”rum” med fodersteder, hvor fugle og dyr kan studeres. Oplevelsen af livskraftighed og fritvoksende vegetation

”Vildt”

Billede af Vild natur

Oplevelsesværdien “vild”. Den kan tolkes som en oplevelse, der omfatter iboende kraft og styrke. Hulter bulter natur – vild og urørt, på naturens egne præmisser. Forgængelig skov med bakket terræn, hvor man føler sig tryg og hvor hovedet ikke komme i tanke om, at der skal ryddes op eller ændres noget.

”Artsrigt”

Tidselsommerfugl på en tidsel

Oplevelsesværdien “artsrig” handler om vigtigheden af at opleve mange arter: fugle, sommerfugle, blomster, bær m.m. I dette område findes bl.a. bær- og blomsterbuske, som tiltrækker sommerfugle, fugle og insekter, men også mange naturligt forekommende planter.

 ”Fristedet”

Indvielse af naturrum i Vognsild

Oplevelsesværdien “Fristedet” har som vigtigst naturkvalitet, at der er mange buske. Derefter følger naturkvaliteter, der handler om børn og leg: at der er dyr, som børn og voksne gerne må fodre og at der er legeredskaber. Dernæst kvaliteter, som handler om at kunne se på andre, der leger eller er aktive. Endvidere er det vigtigt at føle sig tryg, at være i et afskærmet og beskyttet område med mange buske og højere vegetation omkring. Her kan man føle sig tryg, lege eller bare betragte andre være aktive, uden at det kræver noget af en.

”Kulturhistorisk”

Pil på skilt som viser til Vindblæsmølle

Oplevelsesværdien “Kulturhistorisk” er grønne områder ud smykket med en kerne af menneskelig kultur. Et område der er både naturpræget og kulturpræget. Begge oplevelser er dragende og begge er knyttet til historie, myter og menneskers levevilkår.

”Fælled”

Naturparken i Gedsted

Oplevelsesværdien “Fælled” indeholde grønne områder med velklippede græsflader. Der skal være mulighed for at få et overblik eller udsigt over omgivelserne.

”Underholdning og service”

Naturparken i Gedsted

Oplevelsesværdien “underholdning & Service fortolkes i retning af, at de besøgende nærmest er som inviterede gæster, hvor de kan spise og drikke, se underholdning og betragte andre mennesker. Alt er forberedt, så de behøver ikke selv at anstrenge sig. Der er gode stier, toiletter og bænke m.m.

Oplevelsesværdierne i relation til stress

I følge forskerne så findes værdierne sjældent i ren form, der for har de undersøgt, hvordan oplevelsesværdierne bedst kan kombineres for at modsvare stressede personers behov. I den forbindelse fandt de ud af at værdierne “Artsrig” “Fristedet” og “Vildt” med lav eller ingen tilstedeværelse af “underholdning & Service” giver det mest restituerende miljø for stressede personer.

Kilde: Helseskoven Octovia.

De 6 Grønne(natur)Rum, som er etableret i Vesthimmerland, er inspireret af en teori om “de 8 oplevelsesværdier” beskrevet af forskerne i stress og natur, Stigsdotter og Gahn”. Se også film om “De 8 oplevelsesværdier” her

I Vesthimmerland har vi i første omgang ikke udviklet og etableret stresshaver eller udbyder haveterapi, men vi har udviklet seks grønne områder i samarbejde med landsbyerne, ud fra nogen af de samme indretningsteorier som understøtter indretningen af terapihaver.

“Trygt, artsrigt og vildt”, er de oplevelsesværdier, der er positive værdier i sammenhæng med stress. Derfor vil det være en god idé, først og fremmest at tænke dem ind i et naturrum. Selvom man ikke pr. definition er stresset, så er der nok ingen, som kan sige sig fri for, at der er dage, hvor lunten er kort eller kroppen drænet for energi, og da vil ophold i disse rum understøtte “vågen hvile” og dermed efterfølgende øget energi og overskud.

Den røde tråd

Gennem alle 6 grønnerum i landsbyerne er der en “røde tråd”. Landsbyernes natur og historie skulle belyses. Ønsker til mulighed for leg og læring, sundhed og motion samt ro og fordybelse skulle kortlægges og tænkes ind i det videre udviklingsarbejde og senere indretning af naturrummet.  Hvordan hver enkelt landsby så ville udforme naturrummret lokalt, og hvor mange af oplevelsesværdierne, man havde mulighed for, og ønske om at understøtte, skete i et samarbejde mellem de enkelte landsbyer og naturvejleder Karin Winther som var “grøn” kompetence.

Etableringen af Grønne uformelle mødesteder

I etableringen af Grønne Landsbyrum er det vigtigt at tænke flere generationer ind. Tit ses områder indrettet med legepladser for børn og fine parker primært for voksne. Det optimale vil være områder, der inddeles i afgrænsede rum, så børn kan lege uden at forstyrre freden i f.eks. staudehaven, men hvor de stadig kan gå over og se, føle, lugte og smage på blomster og urter. Samtidig kan far og mor være helt trygge ved at sidde i fred i staudehaven, da de ved, at børnene er i det afgrænsede område på legepladsen. Ved at indrette naturrumme for flere generationer får man også et nyt uformelt mødested, hvor nye tiltag i byen kan planlægges og ikke mindst flere har ejerskab og passer på.

Grønne Landsbyrum i Vesthimmerland finde du i: