Vælg en side

Vandaksen – nyt stisystem til lands og lands i Vesthimmerland

Ideen med at bruge naturens oplevelsesværdier, og skabe et unikt, sammenhængende stissystem af høj kvalitet til vands og til lands i vores del af Limfjorden, er ikke ny. For vi har ressourcerne, både de naturlige og de menneskeskabte, som kan motivere og inspirere til unikke kystnære oplevelser og bidrage positivt til brugernes fysiske, mentale og sociale velbefindende.
Vesthimmerlands landskab er fyldt med historiske monumenter og fortællinger om fortiden. Her er Limfjordens natur samlet på ét sted; De høje bakker, dybe dale, skov, sø, hede, strand, en enestående fauna, de stille bredninger og vige og de til tider barske vande når ’blæsten går frisk over Limfjordens vande’.

Dobbeltkajak ved Vilstedsø

Flere steder langs kysten og på vandrestierne i området, kommer man forbi disse lokale historiske højdepunkter og man kan se, opleve og fornemme påvirkningen af naturens kræfter og historiens vingesus.
Det er her, fra Løgstør i nord til Louns Bredning i syd, vi vil afmærke ruter, udlægge ”trædesten”, opsætte fortællebænke, shelters og saunaer og skabe et sammenhængende stisystem ved Himmerlands Vestkyst, som kan tilgås fra vandsiden og fra landsiden. Vesthimmerlands vestkyst er eksempelvis det eneste sted i landet, hvor man kan opleve og besejle fjord, å og sø på samme tur, fortæller Jørgen Ørnskov, fra Alstrup.
Han er formand for foreningen ”Vandaksen” der ud over en bestyrelsen også har en arbejdsgruppe med rod i en større følgegruppe af ildsjæle og repræsentanter fra foreninger og klubber, Vesthimmerlands Kommune, LAG, erhvervsinteresser m.fl.

Det er et unikt, omfattende og ambitiøst projekt, der findes ikke tilsvarende, sammenhængende og helhedsorienterede projekter. Projektet er også unikt fordi det er et buttom-up projekt. Drivkraften i projektet har rod i og er formet af lokale ildsjæle og interessenter, som sammen har udviklet og konkretiseret tankerne og udarbejdet et projekt som kan realisere visionen.
I den forbindelse indkaldes til ordinær generalforsamling i ”Vandaksen” hvor der er valg til bestyrelsen og hvor vi også vil ”hverve” medlemmer til foreningen, fortæller formanden. Generalforsamlingen er d. 24. marts kl. 19.00 på Vitskøl Kloster.

Læs hele projektbeskrivelsen her