Findes nøglen til klimaredning i de Danske skove i de Kaspiske bjergeområder i Iran?

08/10/2023, kl. 10:00 - 12:00
Naturbasen i Aars Skov
Svenstrupvej 7 Aars

Naturvandring i “Forsøgsområdet” i Aars Skov med skovfoged Erik Dalsgaard fra Naturstyrelsen Himmerland og naturvejleder Karin Winther Vesthimmerlands Kommune.

Syd for Det Kaspiske Hav og nord for Teheran i Iran findes den øst-vestgående
bjergkæde Elbruz. I disse bjerge dækker de kaspiske skove et
samlet areal på ca. 1,8 mio. ha. Heraf skønnes 100.000-200.000 ha at være
urskov.
Skovene indeholder mange af de samme træ- og buskarter, som vi har
naturligt i Danmark og i Europa, bl.a. bøg, ask, eg, ahorn, fuglekirsebær,
elm og avnbøg.
De europæiske skove har været udsat for massive påvirkninger af istiderne
og menneskets udnyttelse. Det har reduceret både mangfoldigheden
af arter og den genetiske variation inden for arter for en række af de
naturligt hjemmehørende arter. Dette er imidlertid ikke sket i de kaspiske
skove som derfor udgør et refugialområde for de fleste af vore træ- og
buskarter.
Forskere vurderer, at de kaspiske skove indeholder et vigtigt genetisk potentiale
for vore europæiske skove og deres muligheder for at tilpasse sig
fremtidens store udfordringer i form af klimaændringer samt nye sygdomme
og skadedyr.

En del af træ- og buskarterne er således meget relevante at få afprøvet
under danske og europæiske forhold, hvilket sker i Aars Skov.