Frederik VII's Kanal

Frederik den VII’s Kanal

Frederik den VII’s Kanal ved Løgstør er 4,4 kilometer lang, mellem 22-28 meter bred og 3 meter dyb. Det tog ca. 400 arbejdere 5 år at grave Frederik den VII’s Kanal med skovl, hakke og spade, og fra 1861 til 1913 førte kanalen sikkert skibsfarten forbi de lumske grunde ved Løgstør.

Selv om kanalen ikke har været i brug i snart 90 år, fremstår den stadig autentisk med sine fortøjningspæle, kanalfogedbolig, kanalbetjenthuse og drejebro. Rammerne er perfekte til en rejse tilbage i tiden, hvad enten du går en tur ad trækstierne langs kanalen eller sejler en tur i Limfjordsmuseets robåde.

Frederik the 7th Canal is 4,4 kilometers long, between 22 and 28 meters wide and three meters deep. Around 400 workers spent five years digging Frederiks the 7th Canal with shovels, pickaxes and spades and from 1861 to 1913 the Canal was used to safely lead ships past the treacherous areas of the Limfjord near Løgstør.

Even though the Canal has been for nearly 90 years it still appears authentic with its mooring posts, various canal officer`s buildings and a draw bridge. The area is perfect for a journey back in time regardless of whether you take a walk on the parts near the canal or go sailing in one of the boats that you can rent from the Limfjord Museum (Limfjordsmuseet)