Vælg en side

Frøer og haletudser

Frøæg må indsamles til studiebrug

Alle frøer og tudser er fredede i Danmark. De voksne dyr må ikke indsamles, forstyrres eller slås ihjel, men i begrænset omfang, er det tilladt at indsamle æg fra skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø til studiebrug.

Johanne aer en skrubtudse

At følge forvandlingen fra æg til frø eller skrubtudse er en stor oplevelse for både store og små. I perioden sidst i marts til midt i april er der gode muligheder for at indsamle æg langs kanten i søer, vandhuller og afvandingskanaler.
Da udviklingen fra æg til haletudse til frø er afhængig af temperaturen, både i vandet og luften og da vejret i marts og april svinger meget, så er perioden hvor hunnen lægger sine æg ligeledes meget varieret. Men typisk fra sidst i marts vil du, morgen og aften, kunne se mange padder vandre ned mod søen for at parre sig.

Tit ses også, at den lille han har fundet en noget større mage og straks klamrer sig fast på ryggen af hende, for at være klar til at sprede sin sperm når hun lægger sine mange æg. Har hannen ikke fundet sig en mage på vejen fortsætter han søgningen ved søen. Morgen og aften vil du kunne høre hannerne kvække lystigt, for at tiltrække hunnerne. Efter signende skulle hunnerne vælge den han, som kvækker med den dybeste tone.
Æg fra frøer og tudser vil typisk kunne findes på lavt vand i søen hvor solen varmer mest.

frøer parrer sig i vandhul fyldt med frøæg

Har hannen ikke fundet sige en mage på vejen fortsætter han søgningen ved søen. Morgen og aften vil du kunne høre hannerne kvække lystigt, for at tiltrække hunnerne. Efter signede skulle hunnerne vælge den han, som kvækker med den dybeste tone.. Hør hvordan en skrubtudse kvækker.

 

En håndful frøæg

Frøæg

Frøen lægger sine æg i store plamager hvor æggene er klumpet sammen. I hver klump kan der være mellem 500 – 6000 æg. Hvis klumpen er genemsigtig og klar er det som regel spidssnudet frø. Hvis klumpen er mere grumset og sløret er det som regel butsnudet frø.

Skrubtudseæg

Skrubtudseæg

Skrubtudsen lægger sine æg i lange perlerækker der kan være op til flere meter.

Tegning som viser frøens udvikling

Haletudser

Ca. 10-12 dage efter æggene er lagt i vandkanten er de blevet til haletudser. I det første dage bliver haletudserne i vandkanten, hvor de kan indfanges og observeres. 

Efterfølgende spredes de og søger væk fra vandkanten.

Nye minifrøer

Omkring starten af børnenes sommerferie kan det vrimle med mini frøer, da alle frøer og tudser går op på land på nogenlunde samtidig.

Lille frø

Vejledning til hjemmestudie

• Hæld vand fra søen i et lille akvarie eller syltetøjsglas.
• Løsne forsigtigt 10-20 æg fra frøklumpen eller tudseperlekæden. Har de allerede udviklet sig til haletudser indfanges 10-12 stykker med fiskenet.
• Tag gerne lidt ekstra vand og vandplanter med hjem til at ”indrette” med. Men vær meget påpasselig med, at der ikke er andre vand-rovdyr med, da disse vil æde æg og haletudser.
• Følg udviklingen dag for dag. Frøer er fantastiske ”føljeton” dyr, hvor der sker nyt hver eneste dag.
• Skift vand jævnligt. Gerne med det ekstra vand fra søen, men postevand kan også bruges.
• Når æggene udvikles til haletudser fordres med fiskemad.
• Læg mærke til at der kan være forskel på størrelsen af haletudserne, selvom de kommer fra samme klump æg. Dette skyldes, at de første bliver de største, da de spreder væksthæmmende hormonstof ud på de efterfølgende søskende og dermed har større chance i kampen for at overleve.
• Når haletudserne får ben placeres en sten i akvariet, da de på dette tidspunkt forvandler sig fra at ånde med gæller til at ånde med lunger, og derfor har brug for at kommer over vand.
• Når haletudserne er blevet til små frøer udsættes de i søen, hvor de blev indsamlet.