Frøerne har lagt “påskeæg”

Frøer og haletudser

Alle frøer og tudser er fredede i Danmark. De voksne dyr må ikke indsamles, forstyrres eller slås ihjel. I begrænset omfang er det dog tilladt at indsamle æg fra skrubtudser, butsnudet frøer og grønne frøer til studiebrug.

Lav dit eget hjemmestudie

Vil du gerne følge frøens eller skrubtudsens udvikling, kan du lave dit eget hjemmestudie.

Bliv klog på haletudsens udvikling til frø og få inspiration til dit eget hjemmestudie.

Johanne aer en skrubtudse

Følg frøens og skrubtudsens udvikling

At følge forvandlingen fra æg til frø eller skrubtudse er en stor oplevelse for både store og små. I perioden fra sidst i marts til midt i april er der gode muligheder for at indsamle æg langs kanten i søer, vandhuller og afvandingskanaler.

Ægget undfanges

Udviklingen fra æg til haletudse, og senere frø eller skrubtudse, er afhængig af temperaturen i både vandet og luften. I marts og april kan vejret være svingende, og derfor er perioden, hvor hunnen lægger sine æg, også meget varieret. I slutningen af marts vil du dog typisk kunne se mange padder vandre ned mod søen for at parre sig. Det sker som regel morgen og aften.

Tit ses også, at den lille han har fundet en noget større mage og straks klamrer sig fast på ryggen af hende, for at være klar til at sprede sin sperm, når hun lægger sine mange æg. Har hannen ikke fundet sig en mage på vejen, fortsætter han søgningen ved søen.

Morgen og aften vil du kunne høre hannerne kvække lystigt for at tiltrække hunnerne. Efter sigende skulle hunnerne vælge den han, som kvækker med den dybeste tone.

 

Frø- og skrubtudseægget

Du vil typisk kunne finde æggene fra frøerne og tudserne på lavt vand i søen, hvor solen varmer mest.

Frøtegning

Frøen lægger sine æg i store plamager, hvor æggene er klumper sammen. I hver klump kan der være mellem 500-6.000 æg.

Hvis klumpen er gennemsigtig og klar, er det som regel fra en spidssnudet frø. Hvis klumpen er grumset og sløret, er det som regel fra en butsnudet frø.

En håndful frøæg

Skrubtudsen lægger sine æg i lange perlerækker, der kan være op til flere meter.

skrubtudseæg

Fra æg til haletudse

Der går ca. 10-12 dage fra æggene er lagt i vandkanten, til de bliver til haletudser.

I deres første dage bliver haletudserne i vandkanten, hvor de kan indfanges og observeres. Efterfølgende spredes de og søger væk fra vandkanten.

Fra haletudse til minifrø

Omkring starten af børnenes sommerferie kan det vrimle med minifrøer, da alle frøer og tudser går op på land på nogenlunde samme tid.

Frø bliver målt

Du må gerne indsamle æg til studiebrug

Alle frøer og tudser er fredede i Danmark. De voksne dyr må ikke indsamles, forstyrres eller slås ihjel. I begrænset omfang er det dog tilladt at indsamle æg fra skrubtudser, butsnudet frøer og grønne frøer til studiebrug.

Lav dit eget hjemmestudie

Vil du gerne følge frøens eller skrubtudsens udvikling, kan du lave dit eget hjemmestudie.

Følg denne nemme vejledning:

  • Hæld vand fra søen i et lille akvarie eller syltetøjsglas.
  • Løsne forsigtigt 10-20 æg fra frøklumpen eller tudseperlekæden. Har de allerede udviklet sig til haletudser, kan du i stedet indfange 10-12 stykker med fiskenettet.
  • Tag gerne lidt ekstra vand og vandplanter med hjem til at ”indrette” med. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke får andre vand-rovdyr med, da de vil æde æg og haletudser.
  • Skift vandet jævnligt. Gerne med det ekstra vand fra søen, men postevand kan også bruges.
  • Når æggene udvikles til haletudser, skal de fodres med fiskemad.
  • Når haletudserne får ben, skal du placere en sten i akvariet. På dette tidspunkt forvandler haletudserne sig fra at ånde med gæller til at ånde med lunger, og derfor har de brug for at komme over vand.
  • Når haletudserne bliver til små frøer, udsættes de i søen, hvor de er blevet indsamlet.

Mens du har frøerne eller skrubtudserne, kan du følge deres udvikling dag for dag. Frøer og skrubtudser er fantastiske ”føljeton”-dyr, og der sker en masse nyt hver eneste dag.

Læg for eksempel mærke til, at der kan være forskel på størrelsen af haletudserne, selvom de kommer fra samme klump æg. Det skyldes, at de første bliver de største, da de spreder væksthæmmende hormonstof ud på de efterfølgende søskende og dermed har større chance i kampen om at overleve.

Læs mere