Hverrestrupbakker

Hverrestrup Bakker

Turen op til selve det fredede Hverrestrup Bakker går langs et markskel, inden bakkerne kan bestiges, og en storslået udsigt over egnen nydes. Hverrestrup Bakker ligger højt hævet over det omgivende landskab med ca. 40 gravhøje og en bavnehøj som det højeste punkt, 75 meter over havet. Både bautastenene – der er indskriftsløse mindesten, som kendes fra bronzealderen – og gravhøjene er fra bronzealderen.

Mod syd ses en skålformet fordybning, der er et dødishul fra istiden. Hullet kaldes også for ”Røverstuen”, da landevejsrøvere bl.a. holdt til her for flere hundrede år siden.

The trip to the preserved hills of Hverrestrup passes through a field boundary before the hills can be climbed and a magnificent view of the area can be enjoyed. The hills of Hverrestrup is located high above the surrounding area and is home to about 40 burial mounds and a beacon which is the highest point, 75 meters above sea level.

Both the single-stone monuments, which are memorials with no inscriptions and the burial mounds are from the Bronze Age.

Towards the south you can see a bowl-shaped hollow which is a kettle hole from the Ice Age. The hollow is also known as ”The robbery room”, since Highway- men kept to here several hundred years ago.

The area which is a combination of moor, common, hardwood forest and marsh, provide plenty of opportunities to see many different kinds of plants and animals. In June and July you can find the poisonous yellow plant Mountain Tobacco which the monks used to use as a medicinal plant as well as the Spotted Orchid which is a plant with leaves with brown spots and violet petals. In the same area you can also find the round-leaved Sundew that eats Insects. Cotton grass which normally belongs to wet, poor and acid lakes can also be found in the area and if you did not know better it almost appears to be a snowy part on a green grass meadow.

 

Området, der er en blanding af hede, overdrev, løvskov og kær, giver fine muligheder for at se mange slags planter og dyr. I juni og juli ses bl.a. den giftige, gule plante Guldblomme, som munkene før i tiden brugte som lægeplante og orkidéen Plettet gøgeurt – en plante med brunplettede blade og rødlilla blomster. I samme område ses også den insektædende plante Rundbladet Soldug, og Kæruld, som hører hjemme i våde, næringsfattige og sure søer, ses også i området – vidste man ikke bedre, så kunne det ligne et snelandskab på en grøn græsmark.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Sporet ved Hverrestrup Bakker