Natur på Livø

Livø

Limfjordsperlen Livø – moræneø i Limfjorden, er skubbet op fra bunden af Løgstør Bredning under sidste istid. Øen er bilfri, men på gåben kan alle generationer, på en dag, tage på natur- og kulturrejse og få fantastiske oplevelser med hjem i bagagen. Livø er berømt for sin meget varierede natur, hvor næsten alle almindelige danske naturtyper findes.

En tur Livø rundt er på ca. 10 km., men kan føles endnu længere, da lommerne let kan fyldes med forsteninger, skaller og lignende. Specielt søpindsvin findes der mange af.

The peal of the Limfjord Livø – a moraine island in the Limfjord, was pushed from the bottom of Løgstør Broad during the last Ice Age. Cars are not allowed on the island, but on foot all generations can take a cultural and nature journey and bring home fantastic experiences.
Livø is famous for its varied nature – here you will find almost all types of Danish Nature.

A trip around Livø is about 10 kilometers, but it might feel a lot longer since it is easy to fill up your pockets with fossils. Shells and much more.
In particular, you will find a lot of sea urchins. Occasionally you might be watched from the water by a pair of curious eyes. It is the seals that breed at Livø Tap Who curiously follow what is happening on land. Enjoy it, because there are not many places in Denmark where you can have your “own” seal.

The island is about 320 hectares and can be divided into three parts. Forest, organic farming and finally, the third part which is moor, common areas and tidal meadows. The forest is dominated by oak and hazel. The trees are old and gnarled that in daylight think they are trolls. At night, people are also convinced…

Af og til kan man have følgeskab af et par nysgerrige øjne fra havet. Det er sælerne, som yngler på Livø Tap, der nysgerrigt følger med i, hvad der sker på land. Nyd det, for det er ikke mange steder i Danmark, man kan lufte sin ”egen” sælhund.

Øens ca. 320 ha kan deles op i 3 dele. Skov, økologisk landbrug og endelig en tredjedel med hede, overdrevarealer og strandenge. Skoven er domineret af eg og hassel. Træerne er gamle og krogede, der i dagslys tror, de er trolde. Om natten er menneskene også overbevist…

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Naturruten på Livø
Få inspiration til en primitiv og luksuriøs tur til Livø