Lort giver liv

Selvom det kan være irriterende at træde i en lort, når du er på tur i det fri, er lort livsnødvendig. Lort fra store planteædere indeholder nemlig en hel verden af liv – og er dermed vigtig for biodiversiteten. 

Kolort
Hestepærer (lort)

Et godt levested for biller og dyr

I lort fra store planteædere lever der alt fra fluer, gødningsbiller, rovbiller og rovfluer til rovmider og snyltehvepse. Her kan dyrene og billerne nemlig få mad – for eksempel fra lortens saft. Lort er et godt levested for dyrene og billerne, fordi der er relativ lav konkurrence om føden og pladsen, hvis altså der er lort nok.

Kokasser

Kokasser er særligt gode levesteder, da de er “universal lorte” – det vil sige, at det er en lortetype, som stort set alle gødningsdyr og -biller kan bruge i sin livscyklus. Det skyldes, at kokasser er meget våde og saftige, og ikke tørrer ud nær så hurtigt som andre lortetyper. Dermed eksisterer kokasser som et midlertidigt levested for gødningsdyr og -biller  i længere tid end andre lortetyper.

Kokasser er desuden meget store. Det giver plads til, at flere kan være med og finde føde på samme tid.

Hestelort

Hestelort er den næstbedste lortetype for de fleste gødningsdyr og -biller. Da hestelorte er releativt tørre, og der dermed ikke har helt så meget saft, dyrene og billerne kan spise, er der færre, der kan bruge lorten på én gang.

Det har skabt en mindre konkurrence, som nogle gødningsdyr og -biller har fundet ud af at udnytte, hvorfor de foretrækker hestelort frem for f.eks. kokasser.

Er alle lorte gode levesteder?

Det er ikke al slags lort, der er gode leve- og spisesteder for dyr og biller. Lort fra kødædende eller altædende dyr som os mennesker efterlader ikke helt så meget næring i lorten, som lort fra planteædere. Det skyldes, at kød er meget nemmere at nedbryde, og derfor optager vi stort set al næring i tarmene, inden lorten kommer ud. Det efterlader derfor ikke meget til gødningsdyrene og -billerne eller den resterende gødningsfauna.

Lort fra store planteædere er gode levesteder, fordi planter er svære at nedbryde i tarmene – og dermed indeholder lorten stadig en masse god næring fra planterne, når den efterlades på jorden. Foruden den gode næring fra planteresterne, indeholder lorten også en god portion tarmflora, som også giver næring til de små gødningsdyr og -biller.

Er der lort nok til alle?

Gødningsdyrene og -billerne har det svært i disse moderne tider, da der kun er lort nok i naturen i en kort periode af året. Det skyldes, at husdyr – som f.eks. køer – kun er ude i en kort periode, hvorefter de står på stald hele vinterne. Med andre ord er der kun mad nok til gødningsdyrene og -billerne noget af tiden.

Konsekvensen heraf er, at gødningsdyrene og -billerne stort set kun kan leve af hjortelort i hele vinterhalvåret. Det er som udgangspunkt fint – der er bare ikke lort nok til alle.

En anden udfordring, som gødningsdyrene og -billerne står overfor, er medicinsk ormebehandling, som mange husdyr får i dag. Det slår nemlig ikke kun indvoldsormene ihjel, men også gødningsdyrene og -billerne.

Et vigtigt middel til at hjælpe vores gødningsfauna – og alle de større dyr, som lever her – er helårsgræsning på store folde. Det sikrer , at der er lort nok til alle, men også at dyrene undgår orm.