Næsbydale

Næsbydale

 

Næsbydale, mellem Rønbjerg og Løgstør, er en spektakulær V-formet erosionsdal, hvor det rindende vand siden istiden har skåret sig ned i det højtliggende morænelandskab på sin vej mod havet. Dalen ender brat i en 35 meter høj klint, hvor havet, som et af de få steder i Nordjylland, konstant gnaver sig ind i landskabet og kløften konstant skifter udseende. Kløften er i dag så dybt nedskåret, at den når grundvandet, hvilket kan ses flere steder langs stranden, hvor rislende kilder løber ned ad kløften.

Næsbydale between Rønbjerg and Løgstør is a spectacular V-shaped erosion valley where running water has cut through the elevated moraine landscape on its way to the ocean since the Ice Age. The valley ends abruptly with a 35 meter high cliff, where the ocean, as one of the few places in Northern Jutland, is constantly eating away at the landscape and where the gully is constantly changing shape. Today, the gully is so deep that is reaches the ground water, which is evident several places along the beach where trickling springs run down the gully. During a walk on the beach you can find many different kinds of stones that were brought in with the Ice Age and if you keep your eyes open there is a good chance that you will find various fossils.
Weather predictions have always interested people – especially in historic times. In Næsby there is a magnificent view of Livø. In certain weather circumstances you can see Livø very clearly – so clearly that you can even count the number of windows on the island´s stable, which is not ordinary.
At the same time it appears as if Livø has moved significantly closer. The phenomenon occurs in dark, overcast weather if there is a sudden hole in the
Clouds that lets the sun shine strongly on Livø. The phenomenon has inspired a saying that is still known in Næsby today: ” When Livø comes close, the weather will change”

På en gåtur langs stranden kan du finde mange forskellige sten, der kom hertil med istiden, og har du øjnene med dig, er der meget stor sandsynlighed for at finde forskellige forsteninger.

Vejrforudsigelser har altid interesseret folk – ikke mindst i gamle dage. I Næsby har man en flot udsigt til Livø. Under visse vejrlige omstændigheder kan du se Livø meget tydeligt – så tydeligt, at du kan tælle vinduerne i Øens staldbygning, hvilket man normalt ikke kan. Samtidigt ser det ud som om Livø er kommet betydeligt nærmere. Fænomenet optræder i mørkt, overskyet vejr, hvis der pludselig kommer et hul i skylaget, der lader solen skinne stærkt på Livø. Fænomenet har givet anledning til et mundheld, som stadigvæk kendes i Næsby: “Når Livø kommer nær, får vi andet vejr”.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon