Næsbydale

Næsbydale

 

Næsbydale, mellem Rønbjerg og Løgstør, er en spektakulær V-formet erosionsdal, hvor det rindende vand siden istiden har skåret sig ned i det højtliggende morænelandskab på sin vej mod havet. Dalen ender brat i en 35 meter høj klint, hvor havet, som et af de få steder i Nordjylland, konstant gnaver sig ind i landskabet og kløften konstant skifter udseende. Kløften er i dag så dybt nedskåret, at den når grundvandet, hvilket kan ses flere steder langs stranden, hvor rislende kilder løber ned ad kløften.

På en gåtur langs stranden kan du finde mange forskellige sten, der kom hertil med istiden, og har du øjnene med dig, er der meget stor sandsynlighed for at finde forskellige forsteninger.

Vejrforudsigelser har altid interesseret folk – ikke mindst i gamle dage. I Næsby har man en flot udsigt til Livø. Under visse vejrlige omstændigheder kan du se Livø meget tydeligt – så tydeligt, at du kan tælle vinduerne i Øens staldbygning, hvilket man normalt ikke kan. Samtidigt ser det ud som om Livø er kommet betydeligt nærmere. Fænomenet optræder i mørkt, overskyet vejr, hvis der pludselig kommer et hul i skylaget, der lader solen skinne stærkt på Livø. Fænomenet har givet anledning til et mundheld, som stadigvæk kendes i Næsby: “Når Livø kommer nær, får vi andet vejr”.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon