Vælg en side

Find folder over området HER

Højris Mølle er en del af Skivum Nørrekrat, der ligger på begge sider af Sønderup Å. Med sit snoede og brede forløb sætter åen sit maleriske præg på det bakkede landskab, der fra åen stiger brat op til det flade landbrugsland oven for skoven med højdeforskelle på 50 m.

Billede fra Skivumkrat

Landskabet

Midt i landskabet ligger Højris Mølle, hvis historie går helt tilbage til middelalderen, hvor den fungerede som vandmølle. Skoven ved vandmøllen er egekrat som efterhånden kun kendes få steder i Jylland. Det åbne og krogede egekrat vedligeholdes ved kreaturgræsning i skoven.

Naturen i området

Før i tiden var det meget almindeligt, at husdyr græssede i skoven. Væksten blev afbidt og landskabet holdt lysåbent. Derfor de krogede egetræer. I dag opretholdes naturtypen og opvækst af uønskede træer og buske fjernes. Der er også overdrev, mose og kær-områder med en værdifuld flora.