Skivum Nørrekrat

På begge sider af Sønderup Å, finder du Skivum Nørrekrat. 

Billede fra Skivumkrat

Om området

Skivum Nørrekrat ligger på begge sider af Sønderup Å. Med sit snoede og brede forløb, sætter åen sit maleriske præg på det bakkede landskab, der fra åen stiger brat op til det flade landbrugsland oven for skoven med højdeforskelle på 50 m.

Læs mere om området hos Danmarks Naturfredningsforening

Højris Mølle

Midt i landskabet ligger Højris Mølle, hvis historie går tilbage til middelalderen, hvor den fungerede som vandmølle. Skoven ved vandmølle er egekrat, som efterhånden kun kendes få steder i Jylland.

Det åbne og krogede egekrat vedligeholdes ved kreaturgræsning i skoven.

Naturen i området

Før i tiden var det meget almindeligt, at husdyr græssede i skoven. Væksten blev afbidt og landskabet holdt lysåbent. Det resulterede i de krogede egetræer, vi ser i dag.

I dag opretholdes naturtypen, og opvækst af uønskede træer og buske fjernes. Der er også overdrev, mose og kærområder med en værdifuld flora.