Sortsol over Farsø

Lige nu samles stære i hundredetusindvis for at overnatte i rørskoven rundt om Farsø Sø. Du kan se dem ved søen mellem 18.30-19.30.

sort sol af stærer

Klik på foto og se video optaget af Mette Kristensen

Derfor opstår sort sol

Stærene samler sig i store flokke for at gå til ro for natten i rørskove. I følge Naturstyrelsen, så ved man ikke med sikkerhed hvorfor. Muligvis er det fordi, at de svimlende store flokke forvirrer rovfuglene, og når de er i samlet flok, er det nemmere for stærene at holde øje med potentielle farer.

Stærene bliver typisk angrebet af den hurtige spurvehøg, men også rørhøg og duehøg kan udgøre en trussel. Rovfuglene er på jagt efter et aftensmåltid. Det er derfor livsvigtigt for stærene, at de kan beskytte sig når der er fare på færde. Stærenes våben er lort og opkast som de i store mængder overdænger rovfuglen med. Det betyder også, at når du rette blikket mod himlen og den “sorte Sol” kommer over dig, så kan du også være uheldig at få en hilsen med hjem af de lidt mindre lækre slags.