Ugens art: Uge 38

Som en del af Danmarks Vildeste Kommune sætter vi i uge 38 fokus på Ager-tidsel (Cirisium Arvense).

Ager-tidsel
Ager-tidsel
Ager-tidsel

Ager-tidsel (Cirisium Arvense)

Ager-tidsel er en flerårig plante i kurvblomstfamilien som mælkebøtte. Blade og blomsterhoveder har torne, mens stænglen er glat og forgrener sig mod toppen.

De adskilte han- og hunblomster (kaldes ’tvebo’) blomstrer i juli til september. De lilla hunblomster ses oftere end hanblomsterne, der er røde. Hunblomsterne har griffel og golde støvknapper. Hanblomster har en rudimentær griffel, der skubber pollen ud af de fertile støvknapper, så insekter får det på sig.

Den er afhængig af insektbestøvning, men bruger vinden til frøspredning, via en fjerformet fnok. Desuden kan den formere sig vegetativt via rødderne, hvor selv et lille stykke kan blive en helt ny plante.

Flere fuglearter, der spiser frøene, ligesom mælkebøttens, heriblandt stilits, tornirisk og flere finker. Derudover er den værtsplante for mange insektarter, bl.a. tidselsommerfugl, tidselbåndflue og tidselskjoldbille.

Det græske Cirsium kommer fra ”Kirsion”, der er navnet på en tidselart. Arvense er latinsk og betyder ”af agerlandet” (arvum betyder agerland).

Hvad gør vi i Vesthimmerland?

For at forbedre biodiversiteten omkring det gamle rådhus i Farsø, slås græsset kun én gang om året, og det afslåede materiale samles op og fjernes. Det gøres for at give plads til flere nøjsomme urter, der ikke klarer sig godt i kampen om plads med de dominerende græsser. Med flere nøjsomme urter, kommer også flere blomster og dermed et mere diverst smådyrsliv.