Lerkenfeldt Å

Åer og ådale

Vesthimmerland er som ingen anden landsdel i Danmark præget af store åer, der siden istiden har eroderet sig ned i det flade og svagt bølgede landskab. Binderup, Lerkenfeldt, Sønderup, Trend og Simested åer hører til de fineste vandløb i Nordjylland.

De mange ådale er meget forskellige og spænder lige fra vandløb, der er brede, stille og rolige til små urolige vandløb mellem stejle skrænter. På flere af åerne er det muligt at sejle i kano eller kajak. Oplevelsen fra at gå på stier og kigge på åen, til at sidde i en kano på åløbenes meget snoede og til tider krævende vandløb i det unikke smukke landskab, kan absolut anbefales.

Like no other part of Denmark, Vesthimmerland is marked by large streams that has eroded thought the flat and slightly hilly terrain since the Ice Age. Binderup, Lerkenfeldt, Sønderup, Trend and Simested streams are among the finest streams in Northern Jutland. The many river valleys are very varied and cover everything from streams that are wide, quiet and calm to small, Wild streams between steep cliffs. On several of the streams it is possible to go sailing in either a canoe or kayak. The experience of going from walking om the trails and looking at the stream to actually sitting in a canoe in the winding, and sometimes exacting, stream in the uniquely beautiful setting truly recommendable.