På tur gennem Lerkenfeldt Ådal

Tag den ca. 10 km. lange vandretur langs dele af Lerkenfeldtåen, oplev den unikke ådal og nyd livet i de tre landsbyer, den lægger vejen forbi.

Lerkenfeldt Å
Vesterbølle Kirke

Om vandreruten

Den ca. 10 km. afmærket rundtur langs ådalen snor sig forbi landsbyerne Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted. På turen vil du møde et storslået og varieret landskab, der byder på alt fra holme, åer og diger til marker og enge.

Afhængigt af årstiden er der god mulighed for at møde isfugle, gråænder, nattergale, fiskehejrer, råvildt og andre dyrearter, der har deres liv i ådalen.

Vandreruten er rig på fortælleringer om landskabet, dyrelivet, plantelivet og ikke mindst menneskene i området – både før og nu. Du støder bl.a. på fortællinger om en begravet gris, preussiske soldater, gamle diger og en moderne ged.

Følg ruten på Stiguide Himmerland

Tag en folder med på tur

Download printvenlig folder til turen (PDF)
Download webtilgængelig folder til turen (PDF)

Få en forsmag på turen

Digerne ved Lerkenfeldt Ådal

Mange af de velbevarede jorddiger i området mellem Gl. Ullits og Gedsted er mere end 200 år gamle. Digerne indhegnede typisk de dyrkede arealer eller dannede skel mellem jordlodderne i området.

I 1978 skrev det daværende overfredningsnævn om digerne, at de ”ud fra såvel kulturhistoriske som landskabshistoriske og landskabsæstetiske aspekter bør søges bevaret intakte”.

Ligger mon her en gris?

På Vesterbølle Kirkegård, som du kommer forbi på turen, ligger herremanden Mikkel Kjeldsen til Lerkenfeldt begravet – måske.

Han døde meget pludseligt, efter han var blevet anklaget for at slå en daglejer ihjel, og han risikerede dermed at blive hængt for mord.

Hans pludselige død gav nærring til rygter om, at han havde ladet en gris begrave i stedet for sig selv. Disse rygter blev forstærket af, at han efterfølgende nu og da tilsyneladende blev set i slotshaven ved midnat.

Så ligger der mon en gris begravet?