Ertebølle

Ertebølle

I naturområdet ved skrænterne ned mod Limfjorden levede stenalderens sidste jægere og samlere. I dag er Ertebølle en lille landsby, men navnet Ertebølle er kendt, fordi landsbyen kom til at lægge navn til en spændende periode i Danmarkshistorien – Ertebøllekulturen.

På det flade land, som er gammel havbund 1 km. syd for klinten, ligger Ertebølle køkkenmødding. I 1890’erne udgravede Nationalmuseet en kæmpestor dynge østers- og muslingeskaller på stedet og opdagede, at den var menneskeskabt, og at mennesker havde boet bogstaveligt talt ovenpå dyngen.

In the nature area by the cliffs towards the Limfjord that last hunters and gathers of the Stone Age lived. Today, Ertebølle is a small village, but the name Ertebølle is known, because the village supplied the name to an exciting period in Danish history – the Ertebølle culture.

On the flat land, which is an ancient sea bed, about 1 kilometer south of the
Cliff you find Ertebølle kitchen midden. During the 1890`s the National Museum dug up a huge pile of oyster and mussel shells here and discovered that the pile was man-made and that people had literally lived om top of the pile.

At the Stone Age Centre in Ertebølle you can learn more about what the nature looked like here 7000 years ago – and about the people that lived here. A settlement has been reconstructed and it illustrates what the huts might have looked like and how flint became axes and other tools.

Ertebølle Hoved is a 28 meter high cliff that is located a bit south from Ertebølle towards Løgstør Broad. The cliff is about 500 meters long and includes folded layers of moler with volcanic ash from the Tertiary Period. Throughout the world, moler is only found in the western part of the Limfjord. The characteristic cliffs that can be dated back 55 million years are for instance found by Ertebølle. Combined with moler cliffs in Hanklit, Silstrup and the island of Fur the cliffs have been appointed special Cultural and Nature Heritage and are candidates to the UNESCO World Heritage list. During a Walk along the coast there are ample opportunities to find fossils.

På Stenaldercenteret i Ertebølle fortælles om naturen på stedet for næsten 7.000 år siden, og om de mennesker, som levede her. Der er bl.a. en rekonstrueret boplads, som viser, hvordan datidens hytter kan have set ud, og hvordan flint bliver til økser og andre redskaber.

Ertebølle Hoved er en 28 meter høj klint, der ligger lidt syd for Ertebølle ud mod Løgstør Bredning. Klinten er ca. 500 m lang og indeholder foldede lag af moler med vulkanske askelag fra tertiærtiden. I hele verden findes moler kun ved den vestlige del af Limfjorden. De særegne klinter, der kan dateres 55 millioner tilbage, kan bl.a. ses ved Ertebølle. Klinterne er sammen med molersklinter i Hanklit, Silstrup og Fur udpeget som en speciel kultur- og naturarv, der kandiderer til optagelse på Verdensarvslisten. På en gåtur langs med kysten er der store muligheder for at finde fossiler.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Naturruter i Ertebølle
Få inspiration til en primitiv og luksuriøs tur til Ertebølle