Bakker på Louns

 

Louns

 

På Louns er hele Vesthimmerlands natur samlet på ét sted. Høje bakker, dybe dale, skov, sø, hede, strand og meget mere. Bakkelandskabet blev dannet af istidens aflejringer, hvor isen efterlod et landskab med store, jævne bakker og hvor smeltevand og regnvand efterfølgende har eroderet landskabet og dannet slugter ned mod kysten.

At Lovns nature from everywhere in Vesthimmerland is gathered in one place. Tall hills, deep valleys, forest, lake, moor, beach and much more. The hilly landscape was created by the deposit of the Ice Age where the ice left behind a landscape with large, even hills and where the melt water and rain water that followed has eroded the landscape and created gorges towards the coast. In several places you can find small forests that appear old and gnarled like a real magic forest. The outermost part of Lovns is preserved and via marked trails you can reach the flat beach where it is easy to find shelter from the wind blowing in from the Limfjord. You can go for a swim in the clean water, watch the magnificent view, enjoy the silence all the while the sand martins are busy flying in and out of the holes in the hillside.

Flere steder findes små skove med egekrat, der fremstår gamle og krogede, som i en rigtig troldeskov. Det yderste af Louns er i dag fredet, og ad afmærkede gangstier kan man komme ned til den flade forstrand, hvor man tit kan finde et sted med læ for vinden fra Limfjorden. Her kan man tage en dukkert i det rene badevand, se den fantastiske udsigt og nyde stilheden, alt imens digesvalerne har travlt med at flyve ind og ud af hullerne i skrænten.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Naturbasen på Louns
Naturruter på Louns
Få inspiration til en primitiv og luksuriøs tur til Louns