Vælg en side

Velkommen til naturbasen på Louns

Hesselvej 44, 9640 Farsø
Pladsen ligger 4 km fra Hvalpsund by tæt ved Hvalpsundruten – cykelrute 29. Der er vejvisere til pladsen.

Udestuen på Louns

Basen ligger i det fredede område på Louns Halvøen, med malerisk udsigt ud over Limfjorden.
Landskabet på Louns Halvøen er præget af bakker fra Istidens aflejringer, gennemskåret af kløfter. Smeltevand og regnvand har furet landskabet og dannet slugter. Stenene som ligger på stranden, sad i istidslagene i klinten.

Naturen på Louns

4 afmærkede vandreruter udgår fra naturbasen. Ruterne er meget forskellige. Lige fra en mini troldeskov gennem det tætte enebærkrat til overdrevet med de mange græssende dyr. Stierne går langs kystens markante skrænter, gennem slugter med egekrat. Se folder HER

Læs en webtilgængelig udgave Louns halvøen

Lovns var i Stenalderen tæt på at være en ø. Da var vandstanden nemlig så høj, at Lovns Sø og engene var havbund og her kan du se kystskrænter fra Stenalderhavet. I tiden efter istiden var der ikke planter til at holde på jorden. Derfor dannede smeltevand og regn dybe kløfter i landskabet. Kløfterne eller erosionsdalene ses tydeligt mellem bakkerne og fjorden. I dag er der frodig plantevækst i dalene.

Nogle steder er der egekrat i kløfterne. Her kan du fornemme, hvordan fortidens skove kan have set ud. Du kan blandt andet se erosionskløfter med egekrat, når du følger den gule rute.

På stranden ligger sten som er bragt hertil med isen. Stenene er skyllet ud af skrænterne. De stammer fra det område isen kom fra. For eksempel findes på stranden Larvikit-blokke og rombeporfyr fra Oslo-området.

Forfatteren og kunstneren Johannes V. Jensen

Johannes V. Jensen er vel nok den mest berømte himmerlænding. Han var forfatter og modtog i 1944 den fornemme Nobelpris i litteratur.

Læs mere om Johannes V. Jensen.

Johannes V. Jensen siger selv, at hans lykke var: “at tænke tilbage paa den Gang jeg som barn krøb i den krydrede friske Lyng, på Mospuder og mellem de vilde Bær, og tog mod Solskinsvinden sammen med Gulspurvens lille Evighedsstrofe fra Toppen af en Gyvelbusk i Nærheden.”

Det er denne lykkefølelse vi gerne vil viderebringe. Cykelruten kommer forbi naturområder, hvor dette stadig findes og til steder, hvor myter og fortællinger om og med Johannes V. Jensen har deres udgangspunkt. Det er bare at følge de små veje, og have øjnene åbne, så genkender man overalt træk fra Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier

På naturbasen på Louns er der opstillet tre egetræsbæk. “Fortællebænk – Forfatterbænk – Kunstnerbænk”. Ved disse bænke er det muligt at sætte sig selv i Johannes V. Jensens sted og arbejde med emnerne “Fortælle, Forfatter og Kunstner”.

Forfatterbænk på Louns

Det siges, at nobelpristageren Johannes V. Jensen blev forelsket for første gang, da han sammen med en flok større børn, legede blindebuk i bakkerne ned til Limfjorden på Louns. I “Blindebukken beskriver han malerisk, hvordan han  “blindet” med tørklæde, famler ud efter de andre deltagere. I legen fanger han en pige og beskriver, hvordan han lader hænderne udforske pigen og mærker forelskelsen i kroppen.

Skitsetegning fra fortællingen Blindebukken

Fortælleværksted

Du kan læse “Blindebukken” HER start på side 119 vers. 2 anden linje.

Johannes V. Jensen var også kunstmaler. Han holdt meget af naturen og flere af hans motiver er fra det Himmerlandske område.

Vil du også mærke historiens vingesus, så læs “Blindebukken” på bænken med udsig ud over Limfjorden.

Forfatterværksted

Har du en forfatterspire i maven?

Johannes V. Jensens fortællinger kan i dag være svære at læse, men han har måske alligevel været med på “skrive-moden” langt før alle vi andre. I hvert fald vidner nedenstående brev om, at han allerede brugte smilys langt før nogen andre. Og flot og illustrativt ser det da ud.

Brev fra Johannes V. Jensen med smiley

Find inspiration i SKRIVEVÆRKSTEDET.

Kunstmaleren

Er der en kunstmaler gemt i dag, så er HER en skitsetegning, med de første streger på motivet ud over Louns Bredning.

Der fremstilles tegninger på Louns

Faciliteter på naturbasen

På basen findes 2 sheltere med bålsted og hus med overdækket terrasse og toilet.

Aktiviteter

Et besøg på en naturbase kan give både oplevelser, udfordringer, sved på panden og faglighed ind under huden. Naturundervisningsrummet giver en variation af oplevelser, hvor det skiftende klima, årstiderne, de naturlige omgivelser, hver gang er en ny undervisningskulisse.

På naturbaserne findes aktivitets og undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i leg og læring i naturrummet.

I Den overdækkede bygning (udestuen) findes fire plancher med informationer om planter og dyr, geologi, stranden og Herregården Hessel.

Plancher i udestuen på Louns

I området omkring hus og shelters finder I mange muligheder. Uanset tidspunktet på året kan I lave fysisk træning, stjerneløb med poster, bålmad, undersøge dyrespor eller undersøge buske og træer.

Træer Lærer er en faktaside om løvtræer omkring selve basen.

Træer Elev er et skema, hvor eleverne kan registrere træerne.

Frugttræer i nærheden.