Myrhøj Plantage

I Myrhøj Plantage finder du en afmærket vandrerute, ligesom du kan nyde det smukke landsskab, der blev dannet i den seneste istid.

Shelters ved Myrhøj
Vejen ind til shelterspladsen, Vadgårdsvej 28, 9640 Farsø

Plantagen ligger i et område, der blev dannet i slutningen af den sidste istid. I dag kan du således opleve det flade landskab i Myrhøj, som står i skarp kontrast til det bakkede landskab i Uhrehøje Plantage, der ligger i forlængelse af Myrhøj.

I plantagen bor flere forskellige dyr, og tager du en stille vandring ad, hvid rute i Myrhøj Plantage kan du også møde hvide dådyr. -Farven skyldes en genetisk variation, som dådyrene bærer i sig. Det er lidt på samme måde, som vi mennesker kan bære på gener for en bestemt øjen- og hårfarve, så vi måske får børn med en helt anden hårfarve, end vi selv har. Så der kan sagtens gå en brun og en hvid dåkalv rundt sammen, som har den samme mor.

Også fuglelivet er rigt – og som noget helt specielt holder natravnen til i Myrhøj. Den ses kun sjældent, da den sover om dagen, men i yngletid fra sent forår til hen på sommeren kan hannens snurrende sang høres fra de tidlige nattetimer.

Myrhøj Plantage er et eldorado for svampesamlere. Efter en periode med regn, er skovbunden i sensommeren fyldt med kantareller, mælkehatte, støvbolde og alverdens rørhatte. I plantagen finder du også forskellige bær, blomster og kogler.

Download printvenlig folder om Myrhøj Plantage (PDF)
Download webtilgængelig folder om Myrhøj Plantage (PDF)

Færdsel i plantage

Når du færdes i plantagen, gælder de samme adgangsregler som for offentlige skove:

 • Du må færdes her på alle tider af døgnet.
 • Du må færdes over alt til fods – du må dog kun krydse hegn og diger, hvor der er lovlige passager.
 • Du må cykle på veje og stier.
 • Du må køre i motorkøretøjer på de offentlige vej gennem plantagen – det er ikke tilladt at køre på de øvrige skovveje.
 • Du må ride i rabatten langs veje og stier samt i skovbunde.
 • Du skal holde din hund i snor.

Al færdsel sker på ege ansvar.

Indsamling og ophold i plantagen

 • Du må gerne samle bær, mos, blomster, svampe og kogle fra skovbunden til eget brug.
 • Du må ikke klippe grene af træerne eller fælde træer.
 • Du må kun bruge åben ild ved bålpladserne – er der ikke brænde ved bålpladserne, må du gerne samle grene fra skovbunden.
 • Du må ikke ryge i plantagen fra den 1. marts til 31. oktober.
 • Du må overnatte i skovbunden, i hængekøjer eller lignende – men ikke i telt.

Pas på naturen og tag dit affald med – det eneste du skal efterlade dig, er dine fodaftryk