Naturruten i De Himmerlandske Heder

På naturruten i De Himmerlandske Heder kan du opleve den smukke natur, et rigt dyreliv og få et kig tilbage i historien.

På tur på hederne
De Himmerlandske Heder

Om ruten

De Himmerlandske Heder omfatter:

• Vindblæs Hede
• Oudrup Østerhede
• Lundby Hede
• Ajstrup Hede
• Kyø Dale

Hederne dækker i dag kun en lille del af, hvad de gjorde i 1800-tallet, og består af morænebakker dækket af flyvesand. De ligger i dag ubeboet hen, men mennesket har gennem tiden været med til at påvirke landskabet med gravhøje, dyrkning af jord og et netværk af veje og hulveje. Underlaget i hederne består af græs og trampestier, og terrænet er kuperet.

På hederne kan du opleve et rigt plante- og dyreliv, og specielt den sjældne og truede sommerfugl, Hedepletvinge, har manges bevågenhed. Hedepletvingen yngler på planten Djævelsbid, der har et af sine få danske levesteder på hederne. Derfor går meget af naturplejen i området ud på at fremme vækstvilkårene for Djævelsbid, og dermed livsbetingelsen for Hedepletvinge, men samtidig også at sikre en så artsrig flora som muligt.

Til stierne er der tilknyttet flere p-pladser.

Find ruten i Stiguide Himmerland

Du finder naturruten i vores app Stiguide Himmerland.

Læs mere om app’en og hvordan du downloader den her.