På tur på hederne

 

De Himmerlandske Heder

 

De Himmerlandske Heder er resterne af et hedeområde, der indtil 1800-tallet strakte sig fra Limfjorden til Rold Skov. Opdyrkning og tilplantning har reduceret heden, så der i dag kun er ca.1284 ha tilbage, men i Vesthimmerland kan man stadig få fornemmelsen af, hvor øde og vidtstrakt heden var, før meget blev opdyrket og sprang i skov.

På hederne findes et rigt plante- og dyreliv, og specielt den sjældne og truede sommerfugl, Hedepletvinge, har manges bevågenhed. Hedepletvingen yngler på planten Djævelsbid, der har et af sine få danske levesteder på hederne. Derfor går meget af naturplejen i området ud på at fremme vækstvilkårene for Djævelsbid, og dermed livsbetingelsen for Hedepletvinge, men samtidig også at sikre en så artsrig flora som muligt.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturkanon
Naturruten i De Himmerlandske Heder
Shelterpladsen ved De Himmerlandske Heder
Familien Peters oplevelser på De Himmerlandske Heder