Den artsrige have

Insekterne har altafgørende betydning for biodiversiteten, men desværre er de ved at forsvinde over alt i Europa. Vil du gerne gøre noget godt for både insekterne og vores klima, skal du lade din have gro vildt.

Sådan kommer du i gang

”Mange bække små, gør en stor å”. Sådan lyder den gamle talemåde, og den gør sig i den grad også gældende, når det kommer til den vilde have. Du kan nemlig være med til at gøre en stor forskel for klimaet og insekterne med en lille indsats. Men hvad er en vild have egentlig?

En vild have er en have, hvor:

  • Du ikke gøder.
  • Der er en bred variation af lys og skygge.
  • Der er tørre og våde arealer.

Se, hvordan naturvejleder Karin Winther har indrettet sin have i videoen, eller læs vores bud på, hvordan du selv kan gøre din have mere vild.

Den vildehave med brændestak

Lad være med at rydde op

Dyr og insekter elsker ”hulter bulter”-natur. Hvis du kan, så lad være med at rydde for meget op i din have. Lad kviste og blade ligge på jorden, så de kan fungere som gemmested og føde til insekterne. Insekterne har nemlig brug for steder, hvor de kan lægge æg, og hvor der er føde til larverne og gemmesteder til pupperne.

En bunke med kvas giver en artsrig have.

Indret “rodede” områder

Indret et eller flere steder i din have med f.eks. rishegn, træstubbe, brændestakke og sten. Her er der god mulighed for, at insekterne kan gemme sig og lægge æg.

Blomster i en grøftekant

Indret en blomstereng

Har du plads i haven, så find et område, hvor du kan indrette en blomstereng. Det mest optimale er, hvis du kan finde et område med sandjord, som ikke er gødet. Fjern det øverste lag jord i området og så vildfrøblandinger med f.eks. kløver, hjulkrone, kællingetand og cikorie, så du får en smuk og vild blomstereng.

 

 

Insekthoteller lavet i vinkasser

Byg et insekthotel

Hvis du gerne vil have flere insekter og fugle i din have, er det en god idé at lave et insekthotel, så insekterne kan finde en bolig. Du kan f.eks. lade træstubbe og kvas blive i haven, hvor insekterne kan gemme sig og overvintre.

Se, hvordan du bygger et insekthotel.

huller til fuglekasser

Byg en fuglekasse

Fugle holder til steder, hvor der er masser af insekter og hvor der er gode muligheder for at finde redehuller. Det kan f.eks. være i gamle træer, hvor der er huller i. Har du ikke gamle og hullede træer i din have, kan du lave og opsætte fuglekasser i haven.

Se, hvordan du bygger din egen fuglekasse.

Hvorfor en vild have?

Dyr og insekter elsker vild natur og uberørte områder, hvor der vokser mange naturligt hjemmehørende planter som f.eks. tjørn og slåen. I dag er der dog mangel på sådanne steder i naturen, og mange af de planter, du finder i byområder og haver, er ikke naturligt hjemmehørende i den danske natur. Konsekvensen af det er, at mange dyr og insekter mangler et levested.

De manglede levesteder er – sammen med klimaforandringerne og landbrugets brug af pesticider – medvirkende til, at insekterne er begyndt at forsvinde fra Europa.

Insekterne har betydning for biodiversiteten

Insekter har stor betydning for vores biodiversitet, fordi de fungere som bestøvere, nedbrydere og fødekilde for andre dyr. Masser af fugle og dyr har insekter som deres primære fødekilde, så en stor del af disse dyr vil forsvinde sammen med insekterne. På samme måde er de fleste blomster afhængige af, at insekterne bestøver og sætter frø. De vil altså også forsvinde, hvis vi ikke gør noget.

Biodiversitet er mængden af dyr, planter svampe, bakterier og andet levende, der tilsammen udgør den biologiske mangfoldighed. Biodiversiteten har afgørende betydning for de forskellige arters overlevelse – og derfor er det afgørende, at vi får gjort noget ved manglen på insekter.

Sådan løser vi problemet

Mere vild natur og urørte områder er en del af løsningen på problemet:

”Det er vigtigt at skabe bedre forhold for insekterne, eksempelvis ved at prioritere urørt skov og vild natur, så insekterne kan finde føde og levesteder” – Thor Hjarsen, seniorbiolog ved WWF.

Du kan være med til at gøre en forskel ved at lade områder af din have gro vildt.

Lav dit eget eksperiment

Er du i tvivl om, hvorvidt det nytter noget at lave en vild have? Et lille eksperiment kan hurtigt vise, hvilken betydning den vilde have har for insekterne.

Du skal bruge to hulahopringe eller lignende. Den ene hulahopring lægger du på en græsplæne, der får gødning og plejes. Den anden hulahopring lægger du på en græsplæne, der passer sig selv. Tæl så, hvor mange forskellige dyr, der ses hvert sted.

Det lille eksperiment vil helt sikkert give dig en god idé om, hvor stor betydning den vilde og artsrige have har på insekterne – og hvorfor det er vigtigt, at vi lader naturen være nogle steder i haven.

Læs mere

Hjælp insekterne
Styr på dyr
Byg dine egne fuglekasser
Byg dit eget insekthotel