Den ARTSrige have

Hvis insekterne forsvinder, vil det få uoverskuelige konsekvenser for livet på Jorden. Derfor er det vigtig at alle gør noget!

Insekterne forsvinder hastigt overalt i Europa. De mangler levesteder med vild natur og trues af klimaforandringer og sprøjtemidler fra landbruget. I Danmark har vi allerede mistet 53 biarter og 12 forskellige dagsommerfugle-arter på kun 50 år. Insekterne spiller en vigtig rolle i naturen både som naturlige nedbrydere og føde for utallige dyrearter. Men insekternes tilstedeværelse i naturen falder, og mængden af store flyvende insekter målt i biomasse er faldet med over 80 procent siden 1989, ifølge en tysk undersøgelse. Og det er en tendens, som måske også har spredt sig til Danmark, forklarer Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF:

 

Årsagen til drastisk insektfald

Der er mange årsager til, at insekterne forsvinder fra Europa. Klimaforandringerne er en kendt synder, og er medskyldig i det markante insektfald overalt i verden.
Men også mangel på levesteder gør insektlivet vanskeligt – eksempelvis urørte naturområder og grøftekanter med vilde blomster. Her vokser mange naturligt hjemmehørende planter som f.eks. tjørn og slåen, og de tiltrækker langt flere insekter-arter end planter, der ikke vokser oprindeligt i den danske natur. Uden disse naturområder er der meget få levesteder og fødemuligheder for insekterne.

De seneste års høje forbrug af pesticider i landbruget sætter desværre også sine spor, og gør landskabet fattigt på vilde blomster og derfor også insekter.
Mere vild natur og urørt skov er en del af løsningen, fortæller Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF: ”Det er vigtigt, at skabe bedre forhold for insekterne eksempelvis ved at prioritere urørt skov og vild natur, så insekterne kan finde føde og levesteder.”

Den artsrige have

Insekter har stor betydning som bestøvere, nedbrydere og som fødekilde for andre dyr. Masser af fugle og andre dyr har insekter som deres primære eller eneste fødekilde, så en stor del af disse dyr vil forsvinde med insekterne. De fleste blomsterplanter er afhængige af insekter for at blive bestøvet og sætte frø. De vil også forsvinde, men du kan selv gøre en indsats i din have

Dyr elsker “Hulter Bulter Natur” også kaldet vild natur. Om muligt, så lad være med at rydde for meget op. Lad kviste og blade ligge på jorden som gemmesteder og føde til insekterne. Insekterne har brug for steder, hvor de kan lægge æg, hvor der er føde til laverne og gemmesteder til pupperne. Forskning har også vist, at steder, som er artsrige er stressnedsættende for os mennesker (Læs her).

Indret et sted i haven med rishegn og brændestakke og få den ene naturforestilling efter den anden, mens du nyder stilheden.

Insekthoteller

Bolig søges af enlig bi

Sådan kunne overskriften lyde på en boligannonce fra nogen af de forskellige arter af enlige bier, der har brug for boliger på naturarealer med bl.a. udgåede gamle træer. Hvis man gerne vil have mange insekter og fugle i sin have, er det en god idé at bygge insekthoteller som insekterne kan overvintre i. Herunder finder du inspiration til insekthoteller i flere størrelser.

Find et bundt tynde grene eller bambuspinde på ca. 15-20 cm. Bind grenene sammen med en snor. Bor huller i småpinde og bind dem sammen. Der må ikke bores helt igennem, da det så trækker på “hotellet”. hæng dem op rundt omkring i haven.

Bor ca. 20 cm huller i en træstub. Det må meget gerne være huller i forskellige størrelser. Modellen hænges op i træer, så de ikke trækker fugt.

Luksus insekthotellet, med kubeformerede huller, står på naturbasen i Aars og blev fremstillet af børn og voksne på et arrangement i efterårsferien 2019.

Du kan også bygge et hotel som et fuglehus, men erstat forsiden med hønsenet. Inden nette sømmes fast, fyldes “hotellet” med blade, pind, kogler m.m.

Fuglekasser til hulrugende fugle

Den mest afgørende faktorer for hvor mange forskellige fugle, der er i haven er mængden af gamle træer, især af store, svækkede og døde træer med dødt og frønnet ved, naturlige hulheder og barksprækker. Her er masser af insektlarver, barkbiller m.m., som kan tiltrække fuglene og samtidig give gode muligheder for at finde redehuller. Hulrugende arter er bl.a spætten, som selv hakker hullet til reden. Spætten bruger kun det samme hul en gang, hvorefter f.eks mejserne overtager redehullet året efter.

Har du ikke træer med huller, kan du hjælpe ved at opsætte fuglekasser, som du selvfølgelig selv har fremstillet.

Hullets størrelse er afgørende for hvilke fugle “der flytter ind”. Så opsæt gerne flere kasser med forskellige hulstørrelse. Husk at mejserne ikke bryder sig om at bo i boligkomplekser som f.eks. stærerne. Så spred dem rundt på forskellige steder i haven.

Insektrig blomstereng

Har du plads i haven, så find et stykke i haven, hvor det øverste lag muldjord fjernes. Det optimale er hvis der er sandjord, som ikke er gødet. Her kan du vælge at så vildfrøblanding med f.eks. kløver, hjulkrone, kællingetand, cikorie m.fl.