Vælg en side

Den ARTSrige have

Hvis insekterne forsvinder, vil det få uoverskuelige konsekvenser for livet på Jorden. Derfor er det vigtig at alle gør noget!

Tidselsommerfugl

Insekterne forsvinder hastigt overalt i Europa. De mangler levesteder med vild natur og trues af klimaforandringer og sprøjtemidler fra landbruget. I Danmark har vi allerede mistet 53 biarter og 12 forskellige dagsommerfugle-arter på kun 50 år. Insekterne spiller en vigtig rolle i naturen både som naturlige nedbrydere og føde for utallige dyrearter. Men insekternes tilstedeværelse i naturen falder, og mængden af store flyvende insekter målt i biomasse er faldet med over 80 procent siden 1989, ifølge en tysk undersøgelse. Og det er en tendens, som måske også har spredt sig til Danmark, forklarer Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF:

 

Årsagen til drastisk insektfald

Blomster i en grøftekant

Der er mange årsager til, at insekterne forsvinder fra Europa. Klimaforandringerne er en kendt synder, og er medskyldig i det markante insektfald overalt i verden. Men også mangel på levesteder gør insektlivet vanskeligt – eksempelvis urørte naturområder og grøftekanter med vilde blomster. Her vokser mange naturligt hjemmehørende planter som f.eks. tjørn og slåen, og de tiltrækker langt flere insekter-arter end planter, der ikke vokser oprindeligt i den danske natur. Uden disse naturområder er der meget få levesteder og fødemuligheder for insekterne.

De seneste års høje forbrug af pesticider i landbruget sætter desværre også sine spor, og gør landskabet fattigt på vilde blomster og derfor også insekter.
Mere vild natur og urørt skov er en del af løsningen, fortæller Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF: ”Det er vigtigt, at skabe bedre forhold for insekterne eksempelvis ved at prioritere urørt skov og vild natur, så insekterne kan finde føde og levesteder.”

Den artsrige have

“Mange bække små gør en stor å” – du kan også være med til at gøre en forskel. En have hvor du ikke gøder, hvor der er en bred variation af lys og skygge samt tørre og våde arealer det vil give gode muligheder for mange forskellige dyrearter. Har du en hullahopring, så prøv at lægge den ud på henholdsvis en græsplæne, som får gødning og et areal der ikke “passes” og tæl så hvor mange forskellige dyr, der ses begge steder. Det vil helt sikkert give dig et godt svar på, hvorfor vi skal “lade naturen være alene hjemme” også nogen steder i haven.

Biodiversitet – bio, hvad for noget?

Bare for ganske få år siden var det primært biologerne, som talte om Biodiversitet, men i dag  er det et udtryk som bruges af alle. Biodiversitet er mængden af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed som er afgørende for arternes overlevelse.

Insekter

Insekter har stor betydning som bestøvere, nedbrydere og som fødekilde for andre dyr. Masser af fugle og andre dyr har insekter som deres primære eller eneste fødekilde, så en stor del af disse dyr vil forsvinde med insekterne. De fleste planter med blomster er afhængige af insekter for at blive bestøvet og sætte frø. De vil også forsvinde, men du kan selv gøre en indsats i din have.

insektterrasse

Dyr elsker “Hulter Bulter Natur” også kaldet vild natur. Om muligt, så lad være med at rydde for meget op. Lad kviste og blade ligge på jorden som gemmesteder og føde til insekterne. Insekterne har brug for steder, hvor de kan lægge æg, hvor der er føde til laverne og gemmesteder til pupperne.

En bunke med kvas

Indret et sted i haven med rishegn, træstubbe, brændestakke, sten mm. og få den ene naturforestilling efter den anden, mens du nyder stilheden, drikker en kop kaffe og nyder den ene naturforestilling efter den anden.

Forskning har også vist, at steder, som er artsrige er stressnedsættende for os mennesker(Læs her).

Insekthoteller

En enlig bi i blomst

Bolig søges af enlig bi

Sådan kunne overskriften lyde på en boligannonce fra nogen af de forskellige arter af enlige bier, der har brug for boliger i f.eks. udgåede gamle træer. Hvis du gerne vil have mange insekter og fugle i din have, er det en god idé lade træstubbe og kvas blive i haven. En stor bunke kvas er et godt sted med mange små hulrum, som dyrene kan gemme og overvintre i.

Naturvejleder Karin Winthers Artsrige hjørne i haven

Der er ikke nogen opskrift på at fremstille et insekthotel i en Kvasbunke og den må gerne være vind og skæv, for det er insekterne helt lige glade med. Bunken kan fremstilles af alle generationer og består af alt godt fra haven. Grene, kviste, blade, siv, blomsterstande og andet afklip. Jo større kvasbunken er jo bedre er det for dyrene at finde rum, hvor det ikke trækker og hvor der er tørt. Det absolut bedste insekthotel er det som bliver ved med at være det samme sted i haven, men som bare efterfyldes år efter år.

Herunder finder du inspiration til insekthoteller i flere størrelser.

Find et bundt tynde grene eller bambuspinde på ca. 15-20 cm. Bind grenene sammen med

en snor. Bor huller i småpinde og bind dem sammen. Der må ikke bores helt igennem, da det så trækker på “hotellet”. hæng dem op rundt omkring i haven.

insekthotel med pinde

Bor ca. 20 cm huller i en træstub. Det må meget gerne være huller i forskellige størrelser. Modellen hænges op i træer, så de ikke trækker fugt.

Børn indsamler naturting til insekthotel

Du kan også bygge et hotel som et fuglehus, men erstat forsiden med hønsenet. Inden nette sømmes fast, fyldes “hotellet” med blade, pind, kogler m.m.

Insekthoteller lavet i vinkasser

Og her er et genbrugsinsekthotel fremstillet af en vintrækasse.

Insekthotel

Luksus insekthotellet, med kubeformede huller, står på naturbasen i Aars og blev fremstillet af børn og voksne på et arrangement i efterårsferien 2019.

Fuglekasser til hulrugende fugle

Den mest afgørende faktorer for hvor mange forskellige fugle, der er i haven er mængden af gamle træer, især af store, svækkede og døde træer med dødt og frønnet ved, naturlige hulheder og barksprækker. Her er masser af insektlarver, barkbiller m.m., som kan tiltrække fuglene og samtidig give gode muligheder for at finde redehuller. Hulrugende arter er bl.a spætten, som selv hakker hullet til reden. Spætten bruger kun det samme hul en gang, hvorefter f.eks mejserne overtager redehullet året efter.

Har du ikke træer med huller, kan du hjælpe ved at opsætte fuglekasser, som du selvfølgelig selv har fremstillet.

Der fremstilles fuglekasser

Hullets størrelse er afgørende for hvilke fugle “der flytter ind”. Så opsæt gerne flere kasser med forskellige hulstørrelse. Husk at mejserne ikke bryder sig om at bo i boligkomplekser som f.eks. stærerne. Så spred dem rundt på forskellige steder i haven.

Størrelser på fuglehuller til til fuglekasserne

Insektrig blomstereng

Åben sommerfugl på blomst

Har du plads i haven, så find et stykke i haven, hvor det øverste lag muldjord fjernes. Det optimale er hvis der er sandjord, som ikke er gødet. Her kan du vælge at så vildfrøblanding med f.eks. kløver, hjulkrone, kællingetand, cikorie m.fl.