Hjælp insekterne

Hvis insekterne forsvinder, vil det få uoverskuelige konsekvenser for livet på jorden – derfor er det vigtigt, at vi alle gør noget.

Tidselsommerfugl på en tidsel
Åben sommerfugl på blomst

Insekterne forsvinder over alt i Europa

Insekterne spiller en vigtig rolle i naturen – både som bestøvere, nedbrydere og som fødekilde for andre dyr. Masser af fugle og andre dyr har insekter som deres primære eller eneste fødekilde, så en stor del af disse dyr vil forsvinde, hvis insekterne gør det. Også de fleste blomsterplanter er afhængige af insekter for at blive bestøvet og sætte frø – de vil derfor også forsvinde, hvis insekterne gør det.

Det er derfor problematisk, at insekternes tilstedeværelse i naturen er faldende over alt i Europa.

I Danmark har vi allerede mistet 53 biarter og 12 forskellige dagsommerfuglearter på kun 50 år.

På samme måde viser en tysk undersøgelse, at mængden af store, flyvende insekter målt i biomasse er faldet med over 80 % siden 1989. Det er en tendens, som måske også har spredt sig til Danmark, mener Thor Hjarsen, der er seniorbiolog i Verdensnaturfonden WWF.

Hvorfor forsvinder insekterne?

Der er mange årsager til, at insekterne forsvinder i Europa, hvoraf klimaforandringerne er én af de kendte syndere.

En anden årsag er, at insekterne mangler levesteder. Insekterne vil gerne leve i urørte naturområder og grøftekanter med vilde, naturligt hjemmehørende planter, som f.eks. tjørn og slåen. Sådanne områder giver mange muligheder for levesteder og føde, og derfor er de attraktive for insekterne.

De seneste års høje forbrug af pesticider i landbruget sætter desværre også sine spor og gør landskabet fattigt på vilde planter – og dermed også insekter.

Hvordan kan du hjælpe insekterne?

Mere vild natur og urørt skov er en del af løsningen, hvis vi skal hjælpe insekterne, mener Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF:

– Det er vigtigt at skabe bedre forhold for insekterne, eksempelvis ved at prioritere urørt skov og vild natur, så insekterne kan finde føde og levesteder.

Du kan også selv gøre noget i dine egne omgivelser, hvis du gerne vil passe på insekterne og jorden.

Insektterasse

Den artsrige have

Vild natur og hjemmehørende planter er afgørende for, at insekterne kan finde føde og levesteder. Ved at lade din have gro helt eller delvist vildt, skaber du en artsrig have med masser af plads til insekterne.

Få inspiration til, hvordan du skaber en artsrig have

Insekthotel i Aars Skov

Insekthotel

Ved at give gode leveforhold til insekterne, kan du tiltrække dem til din have. Derfor kan en god idé være at bygge dit eget insekthotel, som insekterne kan overvintre i.

Få inspiration til insekthoteller i forskellige afskygninger

admiralsommerfugl

Insektrig blomstereng

Har du plads i din have, så find et område, hvor du kan anlægge en blomstereng, insekterne kan leve i. Fjern det øverste lag muldjord og så vilde, hjemmehørende frø. Det er optimalt, hvis der på området er sandjord, som ikke skal gødes.

Bliv klogere på, hvordan du indsamler og sår vilde frø