Jenle og Søttrup Plantage

I Jenle og Søttrup Plantage finder du 2 afmærkede vandreruter, en naturbase og en blanding af løv- og nåleskov.

Shelters ved naturbasen i Jenle
Skovsti i Søttrup Plantage

Mens Jenle Plantage er ejet af Naturstyrelsen, er Søttrup Plantage ejet af Sparekassen Danmark. Begge plantager er resultatet af en intensiv bestræbelse på at bekæmpe den udbredte sandflugt gennem beplantning. I dag kan du opleve både løv- og nåleskov, når du bevæger dig rundt i plantagerne til fods.

Læs mere om Jenle og Søttrup Plantage hos Naturstyrelsen

Færdsel i plantage

Når du færdes i plantagen, gælder de samme adgangsregler som for offentlige skove:

 • Du må færdes her på alle tider af døgnet.
 • Du må færdes over alt til fods – du må dog kun krydse hegn og diger, hvor der er lovlige passager.
 • Du må cykle på veje og stier.
 • Du må køre i motorkøretøjer på de offentlige vej gennem plantagen – det er ikke tilladt at køre på de øvrige skovveje.
 • Du må ride i rabatten langs veje og stier samt i skovbunde.
 • Du skal holde din hund i snor.

 

Al færdsel sker på eget ansvar.

Indsamling og ophold i plantagen

 • Du må gerne samle bær, mos, blomster, svampe og kogle fra skovbunden til eget brug.
 • Du må ikke klippe grene af træerne eller fælde træer.
 • Du må kun bruge åben ild ved bålpladserne – er der ikke brænde ved bålpladserne, må du gerne samle grene fra skovbunden.
 • Du må ikke ryge i plantagen fra den 1. marts til 31. oktober.
 • Du må overnatte i skovbunden, i hængekøjer eller lignende – men ikke i telt.

Pas på naturen og tag dit affald med – det eneste du skal efterlade dig, er dine fodaftryk.