Uhrehøje Plantage

I Uhrehøje Plantage finder du en naturbase, 4 afmærkede vandreruter, en række gravhøje og et alsidigt landskab, som blev dannet i den seneste istid.

En gruppe folk som nyder udsigten i Uhrehøje
Uhrehøje

Plantagen ligger i et område, som blev dannet i slutningen af den seneste istid. I dag kan du således opleve et bakket landskab, som består af et vekslende lag af moræneler og sand, der er skubbet sammen af isen.  

Navnet ”Uhrehøje” stammer fra den samling af gravhøje, der ligger i den sydlige del af plantagen. I alt finder du 20 fredede gravhøje i plantagen, hvoraf Uhrehøje, Tvillingehøje og Langhøje er de mest markante. Følger du de afmærkede ruter rundt i plantagen, kommer du forbi flere af de flotte fortidsminder.

Uhrehøje Plantage er et eldorado for svampesamlere. Efter en periode med regn, er skovbunden i sensommeren fyldt med kantareller, mælkehatte, støvbolde og alverdens rørhatte. I plantagen kan du også finde forskellige bær, blomster og kogler, ligesom du kan være heldig at opleve alverdens dyr – lige fra en kronhjort til en natugle.

Download printvenlig folder om Uhrehøje Plantage (PDF)
Download webtilgængelig folder over Uhrehøje Plantage (PDF)

Færdsel i plantage

Når du færdes i plantagen, gælder de samme adgangsregler som for offentlige skove:

 • Du må færdes her på alle tider af døgnet.
 • Du må færdes over alt til fods – du må dog kun krydse hegn og diger, hvor der er lovlige passager.
 • Du må cykle på veje og stier.
 • Du må køre i motorkøretøjer på de offentlige vej gennem plantagen – det er ikke tilladt at køre på de øvrige skovveje.
 • Du må ride i rabatten langs veje og stier samt i skovbunde.
 • Du skal holde din hund i snor.

Al færdsel sker på eget ansvar.

Indsamling og ophold i plantagen

 • Du må gerne samle bær, mos, blomster, svampe og kogle fra skovbunden til eget brug.
 • Du må ikke klippe grene af træerne eller fælde træer.
 • Du må kun bruge åben ild ved bålpladserne – er der ikke brænde ved bålpladserne, må du gerne samle grene fra skovbunden.
 • Du må ikke ryge i plantagen fra den 1. marts til 31. oktober.
 • Du må overnatte i skovbunden, i hængekøjer eller lignende – men ikke i telt.

Pas på naturen og tag dit affald med – det eneste du skal efterlade dig, er dine fodaftryk.